Nyheter

Hans patenterade ventilation ger bättre miljö i självdragshus

Hans pappa var sotarmästare och som liten pojke fick han hänga med och lära sig. Nu har han arbetat i branschen i 40 år, har sina egna patent på energisnål ventilation i gamla självdragshus och har Kungliga Slottet i Stockholm som sitt mest spektakulära referensobjekt.

– Man fick jobba på loven och höra allt prat om störande matos och kalldrag i gamla lägenheter som ventilerades med självdrag. Där någonstans fick jag tankar på nya lösningar, berättar Carl-Henrik Vinberg, som driver företaget Skorstensbolaget.

Och det är just äldre hus med självdrag som blivit hans fokus och som han förvandlar till välventilerade och energisnåla, utan att göra fula ingrepp i fastigheten. Genom att installera små energisnåla fläktar och värmeväxlare inne de befintliga skorstenskanalerna krävs varken stökig håltagning eller extra utrymme på vinden för FTX-aggregaten. Det blir minimala störningar för de boende och minimala ingrepp i fastigheten. 

Den patenterade tekniken tar frisk luft från taket och använder värmen från frånluften och skorstenskanalen för att värma den. De boende får förvärmd, filtrerad och tre gånger renare luft och en aktiv ventilation som bland annat minimerar risken för fuktproblem och mögelsporer i våtrum. 

Systemet minskar behovet av extra el, värmepumpar eller fjärrvärme och kan även ge frisvalka om sommaren. Carl-Henrik Vinberg har fokuserat på robusta produkter som inte kräver någon krånglig styrningsteknik för att systemet ska vara så tillförlitligt som det bara går. Det centrala är den enkla tilluftspumpen, som hellre hämtar frisk luft från taket än från gatumiljön. 

– Vi uppgraderar varsamt gamla energikrävande självdragshus för ökad komfort, lägre uppvärmningskostnad och ökat fastighetsvärde, säger Carl-Henrik Vinberg, som fokuserar på äldre hus från före energikrisen 1973 men med stor inriktning på hus från förra sekelskiftet och litet senare tiders lamellhus. 

Speciellt referensobjekt

Bland lyckade projekt nämner han fastigheter med adresser som Birger Jarlsgatan, Rörstrandsgatan, Drejargatan, Torsgatan och Högalidsgatan i Stockholm. Och så förstås Kungliga Slottet. 2017/2018 fick han uppdraget att i en begränsad del av slottet installera sitt ventilationssystem.

– På Riksantikvarieämbetets tekniska avdelning var de jätterädda att något skulle förstöras när vi drog in, men det är ett enkelt konstruerat och helt reversibelt system. Vi fick göra en provinstallation i ett mindre personalutrymme och det visade sig att vårt system inte bara förser rummen med tempererad tilluft, det drar dessutom bort radon i inneluften och det sparar 50 procent av den tidigare energikostnaden.

– Vår uppgift är att ge boende i äldre hus samma luftkvalitet och komfort som finns i nyare hus, men utan ingrepp som förstör ytskikt eller går emot byggnadsstilen, säger Carl-Henrik Vinberg. Han kan konstatera att en tredje generation numera finns med i företaget, som utöver ventilation arbetar med skorstensrenovering och eldstäder och som har egen tillverkning av olika komponenter.

Bildtext: Ett bostadsområde i Linköping med 500 lägenheter ska få förbättrad ventilation för minskade radonvärden, aktiv köksventilation och godkänd OVK.