Nyheter

IKEM lanserar EU-agenda: 19 förslag för konkurrenskraft och omställning

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna lanserar nu en EU-agenda med 19 förslag för en konkurrenskraftig och hållbar industri i Europa.

I juni är det val till Europaparlamentet och efter sommaren tillträder en ny Kommission. EU-samarbetet är av avgörande betydelse för Sveriges innovations- och kemiindustrier. Den inre marknaden skapar gemensamma spelregler för medlemsstaterna, underlättar för rekrytering av kvalificerad arbetskraft från hela Europa och ökar exporten.

Kemikalielagstiftningen är i sin helhet harmoniserad med samma regler i hela EU och majoriteten av miljö- och klimatlagstiftningen beslutas på EU-nivå.

– Innovations- och kemiindustrierna ska vara ledande i den gröna omställningen. För att lyckas med det krävs strategiska prioriteringar och beslut som ger industrin rätt förutsättningar att behålla konkurrenskraft. Därför har IKEM tagit fram en EU-agenda med 19 politiska förslag, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

IKEM vill att EU skapar förutsättningar för industrin att återvinna avfall och koldioxid samt använda biobaserade råvaror, att effektivt kunna ta fram nya säkra och hållbara kemikalier, att säkra tillgången till kompetens och framför allt – göra Europa mer attraktivt att investera i.

– Det kommer att krävas enorma investeringar för att företagen ska klara klimatomställningen. Ett flertal försvårande omständigheter står dock i vägen för dessa investeringar och under kommande mandatperiod behöver EU komma till rätta med problemen, avslutar Jonas Hagelqvist.

Ta del av EU-agendan här.