Nyheter

Utlysning av forskningsstipendium inom hållbart byggande

Under 2024 delar forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus ut 300 000 kronor till ett projekt som främjar hållbara innovationer inom bygg- och fastighetssektorn. Nu öppnar stipendiet för nomineringar.

Syftet med stipendiet är att stimulera nytänkande och hållbara innovationer som minskar byggnaders resursanvändning och ökar deras förmåga att stå emot yttre driftstörningar.

– Vi står inför en lång rad hållbarhetsutmaningar, inte minst inom samhällsbyggnadssektorn. Nu söker vi en stipendiat som vill vidareutveckla en metod eller produkt som bidrar till robusta, autonoma byggnader – byggnader som är mindre beroende av, eller bidrar till, samhällets försörjning av tillförd värme, el, vatten, avlopp eller avfallshantering, säger Veronica Koutny Sochman, kanslichef för stiftelsen som delar ut priset.

Fjolårets stipendiat var forskningsföretaget Zertotude, som är knutet till Lunds Tekniska Högskola och deras digitala verktyg för energi- och klimatrenovering av flerbostadshus. Systemet kombinerar artificiell intelligens, automation och öppna databaser för att automatiskt generera tredimensionella energimodeller för byggnaden.

Nomineringar mottas till den 1 juni 2024.

Vinnaren meddelas i september och utses av en jury med sju namnkunniga deltagare med lång erfarenhet av hållbart byggande. De nominerade förslagen utvärderas på hur unika och nytänkande de är, sitt hållbarhetsvärde, sin kvalitet samt hur skalbara och implementerbara de är. Lösningen kan vara ämnad både för enstaka fastigheter, en lokal gemenskap eller ett kvarter.

– Vi hoppas att vi med detta stipendium ska inspirera och lyfta nya innovationer som löser framtidens klimat-, miljö- och energiutmaningar. Vi ser med spänning fram emot många intressanta nomineringar, fortsätter Veronica Koutny Sochman.

Stipendiet inrättades av Clarence Marshal Hector (1935-2019). Clarence ägnade sitt yrkesliv under andra halva av 1900-talet åt att missionera för täta och väl isolerade byggnader. Han ansvarade för värmeisoleringsdelen i Planverkets byggregler och bidrog även under 1990-talet till utveckling av regelverket för byggnadstäthet och värmeisolering i de baltiska länderna.

Stiftelsen som delar ut stipendiet förvaltas av Swedisol, branschföreningen för mineralullsisolering.

Läs mer på:

www.hectorshallbarahus.se.