Nyheter

Klart: Lokal delning av energi i kvarteret Tamarinden beskattas inte

Den 27 mars 2024 fick fastighetsägarna i kvarteret Tamarinden besked från Skatterättsnämnden om att de solcellsanläggningar som man ska installera på sina fastigheter är att anse som enskilda installationer och inte ska beskattas. Ett besked som är en förutsättning för att kunna genomföra de innovativa energidelningslösningarna i kvarteret.

I kvarteret Tamarinden bygger fem fastighetsbolag, i samarbete med Örebro kommun, en stadsdel med egen rådighet över delning av elenergi. Det är ett viktigt steg för att klara framtidens klimatutmaningar och kunna bidra till en hållbar elförsörjning.

Beslut för den hållbara staden

Så sent som i januari kom ett avgörande beslut från Energimarknadsinspektionen om att det är lagligt att bygga ett delningsnät, ägt av fastighetsägarna själva. Nu fick man nästa avgörande besked. Denna gång från Skatterättsnämnden, som den 27 mars meddelande att fastighetsägarna får dela elenergi skattefritt i det lokala nätet.

Skatterättsnämndens besked är en följd av det överklagande som de fem fastighetsägarna gjorde av ett tidigare beslut från Skatteverket. I detta hävdade myndigheten att ihopkopplade solcellsanläggningar mellan olika fastighetsägare ska betraktas som en gemensam anläggning, och därmed beskattas.

Med det nya beskedet kan fastighetsägarna i kvarteret bygga separata solcellsanläggningar på sina egna fastigheter och koppla ihop dem med varandra, utan att beskattas för energidelningen.

Med separata tekniska lösningar kan man inte hävda att det är en gemensam anläggning och därför går Skatterättsnämnden emot Skatteverkets beslut.

Ett steg närmare målet – lokal producerad elenergi som kan delas

Beskedet är en seger och ett steg mot förverkligandet av målet om lokalt producerad elenergi som kan delas. Det är en framgång för den klimatsmarta stadens utveckling och en vinst för hela Sverige, där fler nu kan följa efter. Skatterättsnämndens besked kan dock överklagas av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Beskeden från Skatterättsnämnden och Energimarknadsinspektionen är systemförändrande och banar väg för att bygga lokala energisystem på ett nytt sätt och kommer att förändra sättet att bygga moderna stadsdelar. Vi är mitt uppe i en kursändring och i framtiden kommer vi att se på besluten som avgörande delar av den energiomställning som nu pågår, säger Jonas Tannerstad, chef el- och automation på ÖrebroBostäder.

– Beskedet om skattefri energidelning är en förutsättning för att kunna genomföra energidelningen i Tamarinden. Det är en seger för oss alla som hjälper oss att klara framtidens klimatutmaningar och bidrar till en hållbar elförsörjning i en klimatsmart stad, säger Jan Johansson, projektledare för energi och hållbart byggande på Örebro kommun.

Fakta:

Elnätet ska ägas gemensamt som en gemensamhetsanläggning, i en samfällighetsförening som hanterar drift och underhåll av nätet.

Den el som inte förbrukas inom den egna fastigheten kommer vid behov att överföras via det lokala elnätet för att förbrukas av de andra fastigheterna.

Därmed kan elnätet avlastas, vilket bidrar till att minska den effektbrist som råder i Sverige, både lokalt och nationellt.

Fyra av fastighetsägarna förfogar över en sammanlagd solcellseffekt på mindre än 500 kilowatt. En fastighetsägare kommer att förfoga över en effekt som överstiger 500 kilowatt.

Fastighetsägare i kvarteret Tamarinden:

CMRF Tamarinden PropCo AB (projekt Söderläge utvecklas och drivs i samarbete med Serneke)
Magnolia Projekt 562 AB
PEAB Bostad AB
Tornet Bostad Tamarinden AB
ÖrebroBostäder AB