Nyheter

Webers populäraste betonger i klimatförbättrad version

Weber REKO fin- och grovbetong är Webers första klimatförbättrade betongprodukter. Genom att delvis använda återvunnet torrbruk har man minskat behovet av ny råvara samtidigt som en del av cementhalten ersatts med alternativa bindemedel.

Produkterna bevarar samma goda egenskaper och styrka som tidigare men har jämförelse med Webers ordinarie fin- och grovbetong lägre klimatpåverkan*.

– REKO-produkterna har 17% lägre klimatpåverkan än de befintliga motsvarigheterna, säger Lena Åhl, Produktchef Betong, Weber. Det här är ett viktigt steg för att minska våra produkters klimatpåverkan.

REKO-produkterna är som sina föregångare mångsidiga och lämpar sig för en mängd olika gjutningsarbeten både inomhus och utomhus.

Allt från flaggstångsfundament och plintar till trappor och stödmurar, samt för pågjutning på befintliga betongunderlag. Förpackningarna är utformade för enkel sortering och återvinning.

* Man har jämfört EPD:erna för weber fin- och grovbetong REKO med EPD:erna för weber fin- och grovbetong och satt skillnaden i förhållande till den ordinarie fin- och grovbetongen.