Nyheter

Ett nytt Europeiskt Bauhaus, NEB, visar framsteg och förbereder sig för nästa festival i Bryssel

Festivalen för ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB) – Europeiska kommissionens initiativ som kopplar samman European Green Deal med medborgarnas vardagsliv och boenden, återkommer till Bryssel för en ny upplaga. 

Vid detta tillfälle har Europeiska kommissionen publicerat en lägesrapport för 2024, där man summerar de uppnådda resultaten från initiativet och sammanfattar nyckelfakta och siffror.

NEB, ett nytt europeiskt Bauhaus är ett initiativ som lanserades av Europeiska kommissionen för att omvandla den europeiska gröna överenskommelsen till konkreta förändringar som förbättrar vardagen.

Initiativet skapar hållbara lösningar för att omvandla byggda miljöer och livsstilar i samband med en grön övergång, genom att matcha hållbarhet med bra design som innebär mindre utsläpp av koldioxid. Inkluderande lösningar som är tillgängliga och prisvärda för alla, samtidigt som man respekterar den mångfald av platser, traditioner och kulturer som vi har i Europa och på andra platser.

Sedan lanseringen 2021 har ett nytt Europeiskt Bauhaus inspirerat en stark gräsrotsrörelse, med en livlig gemenskap av nästan 1 400 medlemmar, och visat sin påverkan genom talrika projekt och investeringar. Till och med mars i år har närmare 380 miljoner euro av EU-fonder avsatts till NEB.

På mindre än tre år har projekt från NEB spridits i varje EU-medlemsstat och även nått länder utanför EU såsom Island, Israel, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Storbritannien. 

90 miljoner euro har investerats i 20 innovativa projekt, som fokuserar på olika teman inklusive byggrenovering, cirkularitet, konst, kulturarv, utbildning, smarta städer och stads- och landsbygdsregenerering. Dessutom belönar de årliga NEB-priserna exemplariska projekt, nya koncept och idéer som är i linje med NEB-principerna.

Under de fyra upplagorna av NEB-priserna (2021-2024) har nästan 5 000 ansökningar mottagits. Ett nytt Europeiskt Bauhaus har också lanserat NEB Lab och NEB Academy. Genom den dynamiska NEB Lab-plattformen kan NEB-gemenskapsmedlemmar komma samman för att självorganisera, föreslå projekt och söka partners för genomförandet av nya NEB-initiativ.

Samtidigt erbjuder NEB Academy högkvalitativa, väl marknadsförda och tillgängliga utbildningar för att öka färdigheterna inom hållbart byggande och accelerera den rättvisa och gröna omvandlingen av byggsektorn. Dessutom är NEB aktiv i en serie olika åtgärder för att stödja den hållbara och inkluderande återuppbyggnaden av Ukraina.

Ett exempel är att kommissionen under 2023 lanserade en serie kapacitetsuppbyggande workshops för NEB som berör återuppbyggnaden av Ukraina i samarbete med ukrainska organisationer. Introduktionen till kapacitetsuppbyggnad syftade till att ge både inspiration och praktisk hjälp till över 60 kommuner som är involverade i återuppbyggnaden av Ukraina utifrån NEB-principerna.

Hela rapporten hittar du:

här.

Festivalen för NEB 2024 kommer att äga rum den 9 -13 april 2024, med centrum vid Parc du Cinquantenaire och Art & History Museum i Bryssel. Förutom att fira konst, kultur och musik kommer festivalen att innehålla workshops, utställningar och diskussionspaneler med ledande aktörer.

Bland talarna återfinns Europeiska kommissionens president Ursula von der Leyen och belgiska premiärministern Alexander De Croo. De kommer att delta i festivalen tillsammans med ledande aktörer inom konst, arkitektur, design, hållbarhet och innovation. Festivalprogrammet, liksom detaljer om varje session och talare, finns på festivalens webbplats.

I år kommer festivalen också att vara värd för den fjärde upplagan av NEB-priserna där 20 projekt belönas inom design och idéer i linje med NEB-riktlinjerna. Totalt kommer kommer priser på 390 000 euro att delas ut.

Årets upplaga kommer också att innehålla ett särskilt erkännande för Ukrainas återuppbyggnad och återhämtning och kommer att sätta fokus på regioner över hela EU som står inför mer intensiva socioekonomiska begränsningar, samt platser som utmanas mest av behovet att utvecklas till en koldioxidneutral ekonomi.