Nyheter

SMHI arrangerar utbildning i klimatanpassning för skogsbranschen

Att förstå klimatförändringarnas effekter är viktigt för dagens skogsägare. SMHI arrangerar ett antal kurser i klimatanpassning för skogsbranschen. Den 10 april är det dags i Högbo, strax norr om Sandviken. Representanter från media är välkomna att delta i en exkursion den 10 april, som utgår från Högbo Brukshotell med gemensam busstransport.

Klimatet har en direkt påverkan på skogen. Ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed en ökad skogstillväxt. Det förändrade klimatet medför också nya ökade risker för skador på skogen och påverkar förutsättningarna för landets skogar och för svenskt skogsbruk.

Fortsättningskursen i klimatanpassning den 9 – 10 april i Högbo ger deltagarna (25 personer) möjlighet att lära sig mer om riskbedömningar och att skapa sig en klimatanpassningsplan. De får dessutom verktyg för att kunna arbeta med att minska riskerna, och fånga möjligheterna, i ett klimat i förändring. Kursen innehåller både teori, praktik och studiebesök i skogen, och utbildningsdagarna är kostnadsfria för deltagarna.

Dag ett, den 9 april, guidar SMHIs kursledare Alexandra Birger Röör och Christian Rönnebring deltagarna genom verktyg och arbetssätt för att arbeta med klimatanpassning. Det finns tid för att öva och pröva för att förstå sina eller sin organisations klimatrisker och möjligheter. Deltagarna får också bättre förståelse för hur de väljer lämpliga anpassningar och skapar en klimatanpassningsplan som passar deras långsiktiga målsättningar.

Dag två, den 10 april, innebär inspirationsexkursion i fält. Målet är att ge inspiration till anpassning på olika sätt. På förmiddagen guidar Per Mellström från Kopparfors Skogar deltagarna i tallskogen, där de kommer att få lära sig mer om tallen och hur Kopparfors arbetar med trädslaget.

På eftermiddagen välkomnar Torbjörn Johansson kursdeltagarna till Högbo Bruk AB, där exkursionen handlar om hyggesfria metoder.

– Kursdeltagarna får handfasta exempel på vilka klimateffekter som kan komma att påverka den egna verksamheten och hur man kan jobba fram en plan för anpassning, berättar Alexandra Birger Röör, affärsområdeschef skog, SMHI.

Mer om kursen

På smhi.se finns mer information om kursen:

https://www.smhi.se/professionella-tjanster/utbildningar/skogsbruk-klimatanpassning-och-klimatforandringar/fordjupningskurs-klimatanpassning-for-dig-som-arbetar-med-skogen-1.188547