Nyheter

Markförorening upptäckt i Åkarp

En markförorening har upptäckts i samband med arbetet kring det framtida stationsområdet i Åkarp. Trafikverkets entreprenör utför arbeten i stationsområdet och kring dammen Åkarp i samband med återställningsarbetena för fyrspårsprojektet.

Arbetet utförs på uppdrag av Burlövs kommun på kommunens mark, vilket är en tilläggsbeställning från Burlövs kommun i samband med utbyggnaden till fyra spår.

Förorening upptäckt inför pålning

En misstänkt förorening i marken har upptäckts vid schaktningsarbeten och förberedelser för en bro i anslutning till Alnarpsån och dammen nära stationshuset. Prover är tagna och anmälan gjord till miljö- och byggnämnden i kommunen och till Länsstyrelsen.

Proven från marker visar att föroreningen består av bland annat bly, cyanid och kvicksilver. Omfattningen på föroreningen är inte känd och inte heller hur den har uppstått.

Miljö- och byggavdelningen beslutar om åtgärder

Miljö- och byggavdelningen i Burlövs kommun har fått en anmälan och kommer att besluta om hur åtgärder ska ske, det vill säga hur marken ska saneras. Det innebär att arbetet med bron pausas för att på bästa sätt ta hand om de förorenande massorna samt minimera spridning av föroreningarna.