Nyheter

PaperShell bygger industribyggnad i Tibro med solceller för egen elproduktion

Det svenska scaleupföretaget PaperShell, som utvecklar en cellulosabaserad fiberkomposit som kan ersätta plast, glasfiber och aluminium, fortsätter sin utveckling och tillväxt genom att färdigställa en ny industribyggnad på 3200 kvadratmeter i Tibro.

Industribyggnaden, som i många hänseenden är skräddarsydd för verksamheten, består av en tjock betongplatta samt stålkonstruktion med sandwich-element i väggarna.

På taket finns solceller för egen elproduktion. Marken har delvis pålats för att kunna husera de tunga pressarna som används för att tillverka komponenterna. Totalentreprenör för byggnationen har varit Brixly.

– Vi har en tydlig hållbarhetsprofil i företaget och därför kommer vi att montera vår egen fasadplatta i PaperShell. Även solcellerna på taket kommer att tillgodose oss med en stor del av vår egen elkonsumtion i fabriken, säger Fredrik Westerberg, produktionsansvarig på PaperShell.

I anslutning till byggnaden anläggs även en testpark med olika odlingsrutor där löpande utveckling sker som är kopplad till materialets livscykel. Bland annat provas det att använda biokol, som är framställt via pyrolys, och mycelium (svampar) för att återvinna och återföra materialet till jorden i slutet av livscykeln.

Hjärtat i byggnaden är de skräddarsydda produktionslinorna som PaperShell utvecklat tillsammans med leverantören AP&T. I dessa sker produktionen av PaperShell-komponenter helt automatiskt, från kraftpapper till färdig komponent.

Bland materialets egenskaper, som kan liknas vid en typ av träplåt, finns att det är hårt, starkt, tål både värme och väta samtidigt som det kan formpressas i komplexa geometrier och har en exceptionellt låg påverkan på miljön.

– Tillverkningsprocessen består av att vi tar kraftpapper som vi skär till anpassade ämnen som sedan formpressas till en komponent som lämpar sig för en rad olika applikationer och branscher. Materialet är hundra procent biogent och minskar koldioxidavtrycket dramatiskt när exempelvis plast, glasfiber eller aluminium ersätts, förklarar Johan Höög, marknadsansvarig på PaperShell.

PaperShell arbetar mot flertalet olika branschsegment, bland annat interiör, arkitektur och transport. Fördelen som återkommer är att om plast, glasfiber eller aluminium ersätts kan koldioxidavtrycket minska med 90-98 procent.

– Det finns oerhört många användningsområden för vårt material. Vi satte tidigt en strategi som vi nu följer där vi initialt lanserar interiör- och konsumentprodukter. Vi är också fokuserade på fordonsindustrin samt elektronik- och byggbranschen där det både finns volymer och ett stigande intresse för hållbara material, avslutar Fredrik Westerberg.

I framtidsplanerna finns en fortsatt expansion med fler fabriker och produktionslinjer. Som det mesta företaget tar sig för, så ska det ske hållbart och i samklang med marknadsutvecklingen.

På bilden: Nyligen stod PaperShells nya fabriksbyggnad på 3 200 kvadratmeter klar. Det är ett växande företag som satsar på hållbarhet genom att utveckla ett cellulosafiberbaserat kompositmaterial, en så kallad träplåt, som kan formpressas till både plana och komplexa detaljer.

Foto: PaperShell / rendering Olsson Lyckefors

FAKTA:

Tidplan: april 2023 – februari 2024

Byggherre: PaperShell AB

Totalentreprenör: Brixly AB

Arkitekt: Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter AB

Kostnad: 65-70 Mkr