Nyheter

Preem lanserar ny kommunikationskampanj för att öka transparensen i hållbarhetsarbetet

Preem lanserar nu en ny kommunikationskampanj för att belysa företagets hållbarhetskommunikation samt öka kunskapen om företagets omställning. Kampanjen som är riktad till den breda allmänheten lanserades på utvalda stationer och i sociala medier den andra april.

Genom filmer i sociala medier och på matprodukters omslagspapper kommer Preem att lyfta några av de satsningar som görs inom hållbarhetsarbetet. Kampanjen som lanserades den andra april kommer pågå under två veckors tid och togs fram tillsammans med produktionsbolaget Yo Adrian.   

– Vi på Preem är stolta över vårt viktiga omställningsarbete, som i grunden bygger på att vi ställer om vår verksamhet, från fossilt till förnybart, med målet om en klimatneutral värdekedja år 2035. Detta sker inte över natt, utan är ett långsiktigt arbete som pågår under en lång tid. Med denna kampanj vill vi öka transparensen i vårt omställningsarbete samt göra fler medvetna och intresserade att följa oss på vägen, säger Ludwig Kollberg, chef för kommunikation och Public Affairs på Preem.

Preem ser att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Därför satsar bolaget stort på investeringar i omställningen. Under 2023 investerades drygt tre miljarder kronor i företagets omställning. Fokus låg på att färdigställa och planera projekt för ökad förnybar produktion som ska fasa ut det fossila. Det kan jämföras med 2022, som dittills var ett rekordår på satsningar på att minska klimatpåverkan framförallt genom förnybar produktion, då investerades drygt 1,3 miljarder kronor. 

– Preem har som ett av Sveriges största omställningsföretag en vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss som företag ligger den enskilt viktigaste åtgärden för minskade utsläpp i vår förmåga att fasa ut det fossila. Det gör vi genom att fortsätta investera i omställningen av våra raffinaderier och logistik och därmed öka erbjudanden av förnybara produkter med lägre klimatutsläpp, säger Katarina Thorling, chef för hållbarhetsutveckling på Preem. 

Senast år 2035 ska företaget ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan. 

Länkar till videofilmer:

https://youtu.be/LHcvKuUKCTI

https://youtu.be/jNDbWza-0XI

https://youtu.be/fF_VfodbEyw

https://youtu.be/mvwkyvsep_I

https://youtu.be/f5IGflBTsXw

https://youtu.be/-tYqb0IDMOA