Nyheter

Förbo i samverkansprojekt om återbruk av lastbärande konstruktionsdelar

Återhus är ett samverkansprojekt kring återbruk av tunga, lastbärande konstruktionsdelar från klimatintensiva byggmaterial som betong. Ett brett konsortium, där Förbo igår, har nu startat fas tre av projektet.

Det övergripande målet med Återhus är att ställa om bygg – och fastighetsbranschen till cirkulär ekonomi och möjliggöra kraftig minskning av koldioxidutsläpp. Rent konkret är tanken att Återbruk 3.0 ska utveckla processer och verktyg som ska användas för att implementera återbruk av byggdelar med högst klimatpåverkan, det vill säga lastbärande konstruktioner i betong och stål i stor skala.

– Att implementera ett cirkulärt tänkande i vår affärsmodell ser vi som en naturlig fortsatt resa på vårt hållbarhetsarbete, säger Anna Olá, fastighetsutvecklingschef på Förbo.

Förbo bidrar med ett case, områdesutvecklingen av Lindome centrum, till samverkansprojektet. I områdesutvecklingen ingår att ersätta några befintliga fastigheter med ny bebyggelse. Samverkansprojektets forskare ämnar inventera husen som ska rivas i Lindome och således komma med en konkret nulägesbild om vilka lastbärande delar som går att återbruka.

Förbo hoppas också kunna använda sig av digitala hjälpmedel som samverkansprojektet håller på att arbeta fram. Bland annat en app för att bygga upp ett återbrukslager med exempelvis vitvaror och diskbänkar i bra skick, från renoveringen som pågår i området.

– På så vi kan vi förlänga livslängden på varorna och där igenom minska vårt klimatavtryck, säger Anna Olá. Vi är både stolta och ser det som en nödvändighet att vara med och driva på utvecklingen för att minska klimatavtrycket från bygg- och bostadsbranschen, avslutar hon.

Återhus 3.0 startade i december 2023 och ska pågå i två år. 14 parter ingår i projektkonsortium:

RISE, Förbo, Akademiska Hus, Bjerking, Codesign, Heidelberg Materials-Precast Contiga, KTH, Magnolia Bostad, NCC, Palats, QPG, Stockholms Stad, Svensk Betong, Tyresö Kommun.