Nyheter

Hyresgäster testar nytt koncept: Restavfall blir latavfall

Ett hyreshus i området Ringstorp är först ut i Helsingborg med ett nytt sopsorteringskoncept, som innebär att restavfall byter namn till latavfall. Samtidigt placeras kärlen för restavfall längst in miljörummet medan övriga kärl placeras längre fram. När man når latavfallet ska det i stort sett inte finnas något kvar att sortera.

Det är bostadsbolaget Helsingborgshem och NSR som introducerar konceptet gemensamt på Ringstorpsvägen 26 i Helsingborg. I samband med övergången får det nya miljörummet också lock-i-lock på sorteringskärlen, vilket gör att till exempel pappkartonger behöver tryckas ihop innan de kan läggas i kärlet. Packade sopor gör att kärlen fylls bättre så att sopbilen inte behöver köra runt med luft.

Hyresgäster som miljöambassadörer

Hyresgästerna på Ringstorpsvägen har på ett år tillsammans minskat restavfallet med 25 procent.

– Det är en mycket positiv utveckling som gör boende här till utmärkta miljöambassadörer. Samtidigt finns det utrymme för att sortera ännu mer, något det nya konceptet syftar till att uppmuntra, säger Göran Svensson, avfallsrådgivare, NSR.

Tidigare har NSR testat detta koncept med bostadsbolaget Höganäshem i Höganäs. Om det visar sig vara framgångsrikt i Helsingborg kan fler miljöhus uppdateras på samma sätt.

– Vi vet att samverkan mellan bostadsbolag, renhållare och boende kan ge goda resultat och därför är det fantastiskt att göra detta tillsammans med Helsingborgshem, säger Göran Svensson, NSR.

Restavfall dyrare än sorterat

Från april är skillnaden mellan kostnaden för restavfall och övrigt förpackningsavfall mycket större. Att kasta sorterbart avfall i latavfallet är cirka 30 gånger dyrare än om det hade sorterats ut som förpackningsavfall (plast, papp, metall och glas).

– För att hålla kostnaderna nere och samtidigt värna om miljön är det viktigt att alla sorterar sitt matavfall och sina förpackningar. Här är hyresgästerna på Ringstorpsvägen ett föredöme som vi vill lyfta fram, avslutar Johanna Ottosson, miljösamordnare, Helsingborgshem.