Nyheter

Grönt trots röda siffror

Intresset för att bygga Svanenmärkt fortsätter att växa, trots kris i byggbranschen, visar nya siffror från Miljömärkning Sverige. På den stora branschmässan Nordbygg presentar Nordens officiella miljömärkning nyheter inom produktutveckling och nya regler för marknadsföring som ska motverka greenwashing.

Byggbranschen står för nästan 40 % av världens utsläpp av koldioxid, från tillverkning av material till färdigt hus. Därför är det bråttom att ställa om till ett mer miljömässigt hållbart byggande.

– Det är avgörande för framtida generationer att Sverige styr mot miljö- och klimatmål. Alla branscher måste dra sitt strå till stacken. Svanenmärkta byggnader, byggprodukter och renoveringar lever upp till tuffa miljö- och klimatkrav och kan bidra till den gröna omställningen av samhället som brådskar, säger Anna Linusson, vd på Miljömärkning Sverige.

Även om många byggstarter har pausats som en följd av krisen i byggbranschen, så har antalet nya Svanenmärkta boendeenheter mer än tredubblats. Antalet nya licensinnehavare fortsätter också att växa: 55 nya företag har ansökt om licens för att bygga Svanenmärkt de senaste två åren. Se faktaruta nedan.

– Trots kris i byggbranschen ser vi att miljö är ett kärnvärde som företagen inte tummar på i första hand. Ett gediget miljöarbete ger konkurrensfördelar och Svanen bidrar med tydighet och trovärdighet. Inte minst med tanke på kommande EU-regler, som ska stoppa greenwashing och skapa mer tydliga spelregler på marknaden, fortsätter Anna Linusson, vd på Miljömärkning Sverige.

Vägleder hemmafixare

I de Svanenmärkta byggprojekten premieras Svanenmärkta byggprodukter vilket ger ökad efterfrågan och ett större utbud. Många av produkterna säljs även till privatkonsumenter, vars förtroende för Svanen är högt. Två av tre nordiska hemmafixare anser att Svanen gör det enklare för dem att välja byggprodukter. Det visar en nordisk undersökning bland de konsumenter som har köpt eller ska köpa byggprodukter.

Svanens program på Nordbygg:

EU Green Deal: Hur kan byggbranschen stoppa greenwashing och bidra till den gröna omställningen?  

Nyheter från Svanen: Fastighetsdrift och Fönsterbyte

Sparade klimat, miljö och miljoner – Ronnebyhus först med Svanenmärkt renovering 

Så driver näringslivet den gröna omställningen, även i kristider

Läs mer:

 Nordbygg (svanen.se)

Fakta:/Svanenmärkt byggande:

Tredubbling av antalet boendeenheter som blir Svanenmärkta per år från 3 490 boendeenheter år 2021 till 11 151 boendeenheter år 2023 (319 %)

Fler licensansökare ser en  fördel med Svanenmärkning. Under 2022: 39 nya licensansökare. Under 2023: 15 nya licensansökare.

Det finns 31 630 boendeenheter under konstruktion. Av dessa är ca 70 % bostadsrätter.

Källa: Miljömärkning Sverige. En boendeenhet= ett enfamiljshus, en lägenhet, en förskola eller en skola.

Läs mer:
Bygga hållbart – svanen.se
Svanenmärkta byggprodukter
67 % av de som köpt eller planerar att köpa byggprodukter de senaste/kommande två åren anser att det är viktigt med ett märkning som de har tillit till. 66 % menar att Svanen gör det enklare att göra bättre val för miljön.
Undersökningen om byggprodukter genomfördes av YouGov Norge, för Nordisk Miljömärkning, Svanens nordiska organisation, i mars 2023. Totalt deltog 4 048 personer från Norge, Sverige, Danmark och Finland i undersökningen.
Läs mer: 
Svanen förenklar för hemmafixaren
Nya EU regler mot greenwashing:
EU stärker konsumentmakten och statusen för trovärdig märkning (svanen.se)
Övriga källor:
Byggbranschens miljöpåverkan