Nyheter

Klimatförbättrad skalvägg i nivå 4

Thomas Betong, som är en del av Thomas Concrete Group, lanserar nu klimatförbättrad skalvägg i nivå 4, vilket innebär en sänkning av klimatpåverkan med minst 40 procent. Bakom den nya produkten ligger ett fokuserat utvecklingsarbete där receptoptimering och alternativa bindemedel har varit vägen framåt.

Thomas Betong är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement. Det redan breda sortimentet av klimatförbättrade prefabpodukter utökas nu ytterligare med skalvägg i nivå 4.

– Vårt prefabsortiment har fått ett mycket välkommet tillskott av vår nya skalvägg i nivå 4. Detta tack vare hårt arbete från vår produktutveckling och framför allt produktionsteamet i vår fabrik i Heby. Det är en helhet där allt räknas, så genom att jobba med receptoptimering och armering, energieffektivisering och minskat spill samt inte minst användning av alternativa bindemedel lyckas vi nå en reducering av klimatpåverkan med minst 40 procent, säger affärsområdeschef Per Ekendahl.

Efterfrågan på klimatförbättrade prefabprodukter ökar ständigt och hos Thomas Betong pågår ett intensivt arbete med att sänka koldioxidutsläppen.

– Vi nöjer oss självklart inte här. Vårt klimatförbättrade prefabsortiment växer hela tiden med nya produkter med ännu lägre klimatpåverkan. Ett fokuserat utvecklingsarbete pågår och vår senaste lansering är ett bevis på detta, avslutar Per Ekendahl.