Nyheter

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet.

Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Satsningen görs inom den starka forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Tekniska Högskolan inom Jönköping University, som bland annat är framstående inom integrerad produkt- och produktionsutveckling. Här finns långsiktiga och strategiska samarbeten med många företag som kan bidra i projekt som rör grön omställning och svensk konkurrenskraft. Projektet som nu startas kallas GRACE och ska pågå i åtta år.

– GRACE blir en viktig byggsten som kommer att bidra med nya kunskaper och verktyg. Satsningen sker tillsammans med en stark grupp näringslivspartners och är väl ägnad att bidra till svensk konkurrenskraft inom grön omställning. Jag är övertygad om att projektet kommer göra skillnad och bidra med stor kunskap, säger Mattias Jarl, programansvarig vid KK-stiftelsen. 

– KK-stiftelsens satsning gör att vi nu får möjlighet att profilera och positionera forskningen inom ett utvalt område och samtidigt bidra till industrins behov. Det övergripande målet med GRACE är att stödja tillverkningsindustrins långsiktiga förmåga att lyckas med den gröna omställningen genom integrerad och plattformsbaserad produkt- och produktionsutveckling. Profilen ska bidra till nya och bättre processer för produkt- och produktionsutveckling, som redan från början tar hänsyn till krav på hållbarhet och cirkularitet, säger Kristina Säfsten, professor i produktionssystem vid Tekniska Högskolan i Jönköping och projektledare för GRACE. 

Totalt kommer elva företag och fyra nätverkspartners att medverka i satsningen. Ett av företagen som ska medverka är Husqvarna Group.

– Vi är med för att få en bredare kunskapsbas och utveckla kompetens och förmågor snabbare. Det är intressant med fokuset på hållbarhet, innovation och samverkan, som hjälper oss att navigera framåt med Husqvarnas gröna omställning, säger Per Orestig, Director Shared R&D, Husqvarna Group.

Företag som medverkar
Husqvarna, Thule, Fagerhults Belysning, OBOS, Autoliv, SAAB, GKN Aerospace, FläktGroup, Sordin, Jönköpings bildemontering, Kinnarps
Nätverkspartners som medverkar
Automation Småland, Träcentrum Nässjö, Campus Värnamo, Svenskt Aluminium
Projektet GRACE är utformat enligt KK-stiftelsens program Forskningsprofiler, vilket är ett strategiskt program riktat till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och även har tydliga ambitioner framåt. Forskningsagendan utformas och genomförs i samproduktion med företagspartners. Sedan år 2000 har KK-stiftelsen beviljat över 1,3 miljarder till projekt inom programmet.