Nyheter

Ny lösning för klimatoptimerat byggande från Legalett

Miljögrunden® är en lösning för CO2e-optimerade husgrunder. Produkten är utformad efter målstyrd projektering för minimering av belastande material. Resultatet är en slimmad bärande betongplatta i isolerande cellplastform där de ingående materialen är de ur CO2e-synpunkt bästa som marknaden har att erbjuda.

Då betongen i en traditionell grundkonstruktion står för den största delen av CO2e-utsläppen minimeras nödvändig mängd i kombination med att s.k. klimatförbättrad betong används. Dimensioneringen sker med marknadens främsta verktyg i FEM-miljö med koppling till geoteknisk reaktionsanalys. Det gör att den nödvändiga betongmängden reduceras väsentligt.

Ingående armering är också den noga projekterad med optimerad utformning för maximal styrka i förhållande till mängd. Man arbetar med ett av Europas mest miljövänliga stål vilket är 100% skrotbaserat och tillverkat i Norge.

Den ur energisynpunkt viktiga isoleringen kan inte reduceras i mängd, men däremot så är den i Miljögrunden® utbytt till koldioxidneutral och till 100% återvunnen EPS med lika bra isolervärde som konventionell motsvarighet.

Sammantaget får vi en klimatoptimerad grund som självklart motsvarar alla de krav som ställs på modernt byggande. Om vi som exempel tar en standardvilla med bra markförhållanden kan CO2e-besparingarna på grunden bli upp till 70%.

Inte helt sällan ser vi dessutom att de färdiga grundsystemen blir billigare! Helt enkelt beroende på mindre och effektivare materialanvändning.

Miljögrunden® är speciellt lämpad för lättare byggnader med 1–3 våningar såsom t.ex. bostadshus, gruppbostäder, daghem, skolor osv. Inget hindrar dock att bygga t.ex. en industrihall på en grund med samma teknik.

Legalett levererar en fullt nerskalad deklaration där du får de exakta ingångs-värdena i just din grund.

Foto: u_e5kyjrfx38