Nyheter

Årets solenergipris: Solceller på vatten, vertikal solpark och ny monteringsmetod juryns favoriter

Sunsurf Solar, Lilla Norrskenet och Förskolan Brämaregården tar hem årets Solenergipris. 

Årets pristagare i kategorin Årets anläggning byggnad är Göteborgs-fastigheten Förskolan Brämaregården som ägs av Ivar Kjellberg fastighets ABRaymond Solar har med installationen på Förskolan Brämaregården visat prov på innovativ installationsteknik och standardisering av solcellstak, skriver juryn.

– För oss har det alltid varit viktigt att våga satsa på nya innovativa lösningar. När vi då byter tak känns det naturligt med solenergi, säger Peter Versen, förvaltningschef på Ivar Kjellberg fastighets AB. 

Solcellstaket som sitter på förskolan har producerats i Raymond Solars nya fabrik utanför Göteborg. Solcellerna är byggnadsintegrerade, vilket gör att de blir osynliga på håll.

– Standardisering är centralt för att göra solenergi mer tillgänglig för alla. Prefabriceringen av solcellstaket på Förskolan Brämaregården möjliggjorde en riktigt säker och snabb installation på några få dagar, säger Mattias Hansson, CTO på Raymond Solar.

Årets anläggning mark

Lilla Norrskenet, i Luleå, vinner kategorin Årets anläggning mark. Solceller och nordliga breddgrader, går det verkligen att kombinera? Det ska vi få svar på, menar Johan Paradis, CTO på Sunna Group.

– I Norrland där den nya industrin förbrukar gigantiska mängder el är utbyggnaden av elproduktionen oerhört viktig. Solkraft och Lilla Norrskenet är en självklar del av den processen.

Parken, som Energiengagemang varit totalentreprenör för, har en installerad effekt på 90 kW och bidrar med förnybar el till närområdet. Markägaren, Alviksgården Lantbruk, nyttjar elen i sin anläggning där den bland annat används till produktion av biogas.

Årets prestation

Priset för Årets prestation går till Sunsurf Solar som skapat Sveriges första flytande solpark.

Sunsurf Solar har driftsatt Sveriges första flytande solelsanläggning utanför Göteborg. Säve plantskola har anläggningen på sin bevattningsdamm, där panelerna alstrar el och minskar avdunstningen på en och samma gång.

– För oss är det självklart att även Sveriges vattenytor ska vara med i den gröna omställningen. Sjöar och vattendrag utgör ju ändå 9 procent av landets yta, säger Marc Montgomery, VD på Sunsurf Solar. 

Sunsurf visar att  solenergi i Sverige inte behöver vara begränsad till mark, fasad och tak. Deras arbete är en inspirerande påminnelse om att teknisk utveckling och hållbarhet kan gå hand i hand.

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset, som nu finns i kategorierna:

Årets anläggning mark, Årets anläggning byggnad och Årets prestation.

Utmärkelserna går till anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av.

Foto: Sebastian Ganso