Nyheter

Debatt: ”Sluta snacka börja hållbarhetsutveckla!”

”När vi i dag talar om hållbarhet handlar diskussionen mestadels om de negativa effekter som påverkar vår planet och framtida generationer. För att dessa effekter ska kunna reduceras eller elimineras krävs förståelse för de orsaker som ligger bakom dem.”

Det skriver Ebba Lindsö strategisk rådgivare, partner i det nystartade företaget L.E.A.D. och Lars Sörqvist president för International Academy for Quality i en debattartikel i Dagens Industri:

”En mer hållbar utveckling uppstår inte automatiskt genom att människor snackar, debatterar och protesterar. För att uppnå en utveckling som möjliggör ett bra liv för framtida generationer och samtidigt hantera dagens akuta utmaningar krävs kunskap, systematik och metodik. Att bygga utveckling på åsikter och tyckande leder sällan till att önskade resultat uppnås. Vad som krävs för att mänskligheten ska kunna ta målmedvetna steg mot en mer hållbar utveckling är därför en systematisk och faktabaserad hållbarhetsutveckling.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/sluta-snacka-borja-hallbarhetsutveckla/

Foto: Michael