Nyheter

Förpackningsbranschen går mot grönare tider

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick, inte minst i form av ett minskat klimatavtryck, förbättrad produktspårbarhet, ökat kundinflytande och ett tillskott av kunder. Dessutom tilldelades Boxon en topplacering och guldstatus av analysföretaget EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete.   

Boxon, global ledare inom förpackningslösningar, offentliggör idag sin hållbarhetsrapport för 2023, som belyser företagets fortsatta hållbarhetsfokus och de positiva effekter det har på medarbetare, kunder och miljön.

– Vårt arbete fortsätter, vi är optimistiska, och hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet. De gemensamma ansträngningarna från alla Boxons anställda och partners har gjort oss redo för en intressant fortsättning på 2024 och framöver, säger Fredrik Ståhl, VD för Boxon Group AB.

Global hållbarhetsledare

Under året erkändes Boxon som en ledande aktör inom hållbarhet, då det oberoende analysföretaget EcoVadis tilldelade dem en prestigefull guldstatus inom hållbarhetsförvaltning. Det placerar företaget bland de 2 procent mest hållbara företagen i världen, vilket ytterligare poängterar Boxons ansträngningar att främja hållbara metoder över hela sin verksamhet.

Norsk elektronikkedja ny kund

Under 2023 välkomnade Boxon den norska elektronikkedjan Elkjøp som ny kund. En avgörande faktor i elektronikkedjans beslut att samarbeta med Boxon var dess höga EcoVadis-betyg och engagemang för socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Betydande minskningar av CO2-utsläpp

Boxon är bland de första förpackningsföretagen i världen att sätta upp godkända CO2-mål genom initiativet Science Based Targets (SBTi), i linje med Parisavtalet. Trots betydande tillväxt uppnådde Boxon 24 procents minskning av absoluta CO2-utsläpp jämfört med 2019.

Milstolpar inom FSC-certifiering

Idag är 80 procent av Boxons faciliteter FSC-certifierade, vilket är ännu ett kvitto på företagets satsning på ansvarsfull skogsförvaltning och bevarande. Under 2023 kom hela 55 % av Boxons försäljning från FSC-certifierade produkter som innehåller minst 30 % återvunnet material.

Förbättrad produktspårbarhet och ökat kundinflytande

Boxon säkerställer transparens och full spårbarhet av varje produkts koldioxidavtryck, vilket verifieras av klimatskyddsorganisationen MyClimate. Dessutom introducerade Boxon ett kundresultatkort med nyckeltal för hållbarhet (KPI:er), som gör att kunderna enkelt kan övervaka sin hållbarhetsprestanda och driva positiva förändringar.

Genomsyras av en hållbarhetskultur

Under 2023 prioriterade Boxon en ökad medvetenhet om hållbarhet över hela företaget genom att integrera ansvar i varje enskild funktion.

För att läsa rapporten i sin helhet, vänligen se bifogat eller klicka:

här,