Nyheter

Golvbranschen: Handlingsplan framtagen för att minska klimatutsläppen

Golvbranschen GBR vill minska klimatutsläppen och har anslutit sig till Fossilfritt Sveriges färdplan mot netto noll-utsläpp 2045. Nu finns även en konkret handlingsplan för att ta arbetet framåt.

Sedan ett antal år pågår ett arbete i Golvbranschen GBR med att minska klimatutsläppen. Liksom för övriga bygg- och anläggningssektorn är målet netto noll-utsläpp 2045.

Hittills har Golvbranschen i samarbete med Svenska Miljöinstitutet IVL tagit fram en vetenskapligt förankrad metod att mäta utsläppen. På så sätt har branschens totala utsläpp kunnat beräknas, vilket blir en utgångspunkt i arbetet.

Nu finns även en handlingsplan framtagen för det fortsatta arbetet. Detta för att se till att målen verkligen kan uppnås.

– Genom en kartläggning av branschens utsläpp 2021 kunde vi identifiera de största utsläppskällorna. Det var framför allt transporter, hanteringen av råvaror samt avfallshantering av gamla utrivna golv. Vår hållbarhetskommitté har nu tagit fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att vi som bransch ska nå målen, säger Jenny Adnerfall som är hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR.

Handlingsplanen innehåller sju punkter. Åtgärderna är tidsatta och riktar sig både till leverantörer och entreprenörer. Det planeras även återkommande uppföljningar av branschens totala utsläpp, där nästa mättillfälle är planerat till 2025 med redovisning av resultat 2026.