Nyheter

Cyclezyme presenterar sin plaståtervinningsteknik inom REACH-programmet i Silicon Valley

Cyclezyme AB meddelar sitt deltagande i slutfasen av REACH, ett Silicon Valley-baserat inkubatorprogram som syftar till att stärka nordiska forskningsbaserade teknikprojekt och spin-outs med internationella ambitioner och potential.

Programmet har sträckt sig över sex månader med två accelerationsfaser och ett intensivt mentorskapsprogram, inriktat på att accelerera och minska riskerna i genomförandet av startup- eller kommersialiseringsprojekt.

Mellan den 15-19 april 2024 kommer Cyclezyme att delta och presentera sin plaståtervinningsteknik i REACH-programmets accelerationsfas i Palo Alto, Kalifornien, USA.

VD Kommenterar:

– Att delta i REACH-programmet på plats i Palo Alto ger oss inte bara en möjlighet att dyka djupare in i Silicon Valleys innovativa ekosystem ,” sade Peter Falck, VD för Cyclezyme. ” Vi kan även utforska nya trender som användandet av AI inom Life Sciences samt identifiera möjligheter på den amerikanska marknaden när det gäller plaståtervinning. 

OM CYCLEZYME

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. 

www.cyclezyme.se