Nyheter

PE anlitas på nytt av Castellum för certifiering av 26 fastigheter enligt LEED O+M

PE Teknik & Arkitektur har vunnit ett ramavtal med Castellum för hållbarhetscertifiering av 26 befintliga fastigheter enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED for Operations and Maintenance (O+M) nivå Gold. För åtta av fastigheterna handlar det om en omcertifiering.

Castellum är en av landets största fastighetsägare och har en vision att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Norden. Ett av bolagets hållbarhetsmål är att hälften av dess fastighetsbestånd ska vara hållbarhetscertifierat 2025.

PE har alltsedan 2022 hjälpt Castellum med många om- och nycertifieringar av fastigheter i olika regioner. Genom ett nytt ramavtal har vi nu fått förnyat förtroende att under 2024 hjälpa till med nycertifiering av 18 befintliga fastigheter samt omcertifiering av åtta fastigheter, allt enligt standarden LEED O+M, nivå Gold.

Tätt samarbete i olika regioner

Fastigheterna som omfattas är fördelade på de fyra regionerna Stockholm Norr (Stockholm med omnejd), Mitt (Örebro, Linköping, Norrköping, Jönköping och Växjö), Mälardalen (Uppsala och Västerås) och Väst (Borås och Göteborg med omnejd). PE har rollen som samordnare med ansvar att leda certifieringsarbetet för samtliga berörda fastigheter.

– Under flera år har PE byggt upp en tät relation och etablerat ett nära samarbete med Castellums hållbarhetsansvariga och respektive teknisk förvaltare ute i de olika regionerna. Vi strävar alltid efter att leverera effektiva lösningar som förbättrar certifieringsprocessen och internt samverkar vi mellan olika affärsområden och olika delar av landet för att skräddarsy bästa möjliga LEED O+M-grupp för Castellum. Vi vill arbeta nära kunden med bred kompetens i alla regioner, vilket är mycket uppskattat, säger Stephanie Angeraini, energi- och miljökonsult på PE i Malmö.

Bred certifiering

Systemet LEED O+M fokuserar inte bara på den befintliga byggnadens prestanda inom användning av energi, vatten, material och resurser, utan också på förvaltning och hur människor i byggnaden uppfattar inomhusklimatet. PE har god erfarenhet av certifieringar inom systemet och har hjälpt Castellum med LEED O+M-certifiering av bland annat The Rotterdam District i Stockholm och Mimer 5 i Västerås, vilka båda belönades med prestigefyllda Sweden Green Building Award i sin kategori 2022 respektive 2023.