Nyheter

Framtiden för cirkulär elektronik: trendrapport lyfter viktiga insikter fram till 2035

Elektronikindustrin behöver bli mer kundcentrerad, ha ett mer proaktivt förhållningssätt och skapa hållbara lösningar som möter planetens behov. Trendrapporten ”The Landscape of Circular Electronics Towards 2035”, framtagen av Circular Electronics Initiative, ger en analys av utvecklingen som kommer att forma cirkulär elektronik fram till 2035, och identifierar åtta trender att hålla ögonen på.

Rapporten uppmanar till åtgärder från intressenter i hela elektronikens värdekedja. Den uppmuntrar införandet av cirkulär praxis och belyser trender som sannolikt kommer att påverka utvecklingen fram till 2035. Rapporten understryker vikten av att ompröva design, användning och återvinning av elektronik – bortom den traditionella e-avfallshanteringen.

– Rapporten presenterar åtta trender som vi tror är avgörande att känna till och arbeta med för framtidens cirkulära elektronik. Det är breda trender som involverar olika delar av samhället – teknik, regler och konsumentvanor, säger Olivier Rostang, Futures Strategist på Kairos Future, som har tagit fram rapporten.

De åtta nyckeltrenderna som kommer påverka cirkulär elektronik fram till 2035 och vara viktiga att hålla ögonen på är:

1. Hållbarhet blir en del av geopolitiken

2. EU som tillsynsmyndighet blir allt viktigare

3. Spårning, spårbarhet och transparens ökar

4. Trots motgångar går den cirkulära ekonomin framåt

5. Allt mer innehåller elektronik

6. Ägandet får konkurrens

7. AI kommer att påskynda övergången

8. Konsumenter vill ha hållbar bekvämlighet och bekväm hållbarhet

– Med den här rapporten vill vi lyfta fram de viktigaste trenderna som kommer att forma framtiden för cirkulär elektronik. Vårt mål är att driva samtalet framåt och stimulera gemensamma åtgärder mot en mer hållbar framtid för elektronik, säger Andreas Nobell, Development Manager på TCO Development. TCO Development är en av grundarna till Circular Electronics Initiative.

Circular Electronics Initiative är ett internationellt nätverk med 31 medlemsorganisationer. Syftet är att inspirera till en mer hållbar användning av elektronik. Konsekvenserna av trenderna som lyfts fram i rapporten understryker vikten av att främja ett mer hållbart ekosystem för elektronik.

Rapporten går att ladda ner:

här.

Om Circular Electronics Initiative
Circular Electronics Initiative är ett internationellt nätverk med 31 medlemsorganisationer. Syftet är att inspirera beslutsfattare, företag och konsumenter att använda och hantera elektronik på ett mer cirkulärt sätt.
Initiativet driver kommunikationsaktiviteter, inklusive Circular Electronics Day (#circularelectronicsday) som uppmärksammas varje år den 24 januari. Mer information om både initiativet och medlemsorganisationerna finns på Circular Electronics Initiative hemsida.