Nyheter

Hållbar natursten från Naturstenskompaniet Sverige

Hållbarhet präglar Naturstenskompaniet, Sveriges största renodlade leverantör av natursten för både inom- och utomhusbruk. Företaget var först i branschen med EPD och poängterar fördelen med att välja inhemsk och därmed kortrest sten.

– Vi ser en stor efterfrågan på svensk natursten och tror att den bara kommer att öka ytterligare framöver, säger försäljningschefen Tomas Larsson.

Naturstenskompaniet ser detta som mycket positivt då vi under lång tid har jobbat för att kommuner, städer, arkitekter och andra beslutsfattare ska välja helsvensk natursten, det vill säga svensk natursten som är bruten och producerad i Sverige.

– Det mest rätta valet när det gäller natursten är att välja svenskproducerad kortrest sten. Det är det bästa för miljön, med en låg klimatpåverkan jämfört med importerad sten, betong och importerad klinker. Fler och fler beslutsfattare tar beslut och gör inköp av natursten grundat på låg klimatpåverkan jämfört med alternativa material och stensorter, vilket är kul att se, säger Tomas Larsson.

Naturstenskompaniets EPD (Environmental Product Declaration även kallad miljövarudeklaration) är ett verktyg som kan hjälpa beslutsfattarna i sitt arbete med att uppfylla klimatmål i både kommuner, städer och till exempel fastigheter. Det är också ett verktyg för Naturstenskompaniet själva att mäta och utveckla sig emot och bli bättre i produktionsanläggningar och stenbrott för att nå interna klimatmål med minskat klimatavtryck.

– Hållbarhetsfrågorna är en het diskussionsfråga just nu och de är centrala för oss, säger Tomas Larsson. Vi har kontroll på hela kedjan, från egna stenbrott till färdig produkt och kan därmed påverka i alla steg i produktionsprocessen. Vi arbetar uteslutande med natursten och vår breda kompetens har sitt ursprung i våra egna stenbrott och produktionsanläggningar.

Naturstenskompaniet har 15 egna stenbrott i Sverige, vilket gör det möjligt att få fram sten som inte behöver transporteras så långt. Ett av stenbrotten ligger i nordöstra Skåne och levererar främst sten för utomhusbruk i form av Grå Bjärlövsgranit. Det är en granit med exceptionell klyvbarhet som passar för alla produkter med rå ytbearbetning som tex murar, blocksteg, kantsten & gatsten.

På Öland bryts och produceras Ölandsstenen, en svensk kalksten som är särskilt lämpad för inomhusbruk, ofta som golvmaterial. Fabriken har mer än 100-åriga anor.

– Att vi har så många stenbrott och produktionsanläggningar för natursten gör oss till en komplett leverantör av naturstensprodukter för både inom- och utomhusmiljö i anläggnings- och byggbranschen. I viss mån kompletterar företaget med importerade produkter främst från södra Europa, men betonar fördelarna med den svenska stenen som inte behöver transporteras så långt. Våra kunder utgörs av monterande företag, återförsäljare och andra proffskunder.

Natursten är hållbart i dubbel bemärkelse. Både vad gäller livslängd och låg klimatpåverkan. Att det dessutom blir vackrare ju mer det används gör att det är ett helt fantastiskt naturmaterial att arbete med.

– Vi gör Sverige hållbart vackert över tid, avslutar Tomas Larsson stolt.

www.naturstenskompaniet.se