Nyheter

Hilti: Fem frågor till vår hållbarhetschef – del 1

Text: Hilti

Välkommen till vår bloggserie där vi följer vår hållbarhetschef, Sofia Blidberg, i hennes dedikerade arbete för att göra vår och våra kunders verksamheter mer hållbara. Under fem delar vill vi ge er en inblick i de utmaningar och möjligheter som präglar hållbarhetsarbetet inom byggbranschen.

Ambitionen med denna serie är att inte bara svara på vanliga frågor om hållbarhetsarbete, utan även belysa de komplexa aspekterna och affärsmöjligheterna som uppstår. Vi strävar efter att inspirera och främja diskussion för att bidra till en hållbar utveckling inom byggbranschen.

Hilti arbetar målinriktat för att förbättra produktivitet, säkerhet och hållbarhet inom byggbranschen. Genom att integrera hållbarhet i kärnan av vår verksamhet och ständigt söka innovativa lösningar strävar vi efter att minimera negativ påverkan och maximera positiv förändring. Följ med oss på denna resa och låt oss tillsammans skapa en mer hållbar framtid för byggbranschen!

Fråga 1:
Varför är hållbarhetsarbete viktigt?

– Detta är en fråga med många svar. Det kanske mest uppenbara svaret är att alla företag har ett ansvar i att se till att deras verksamhet inte ger upphov till negativ påverkan på miljö, klimat, anställda och samhällen. För att nämna två utmaningar står byggbranschen enligt Naturvårdsverket för 20 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och Byggföretagens statistik visar på att branschen fortsatt är en av de mest olycksdrabbade sektorerna.

– Bortsett från det proaktiva arbetet med att undvika negativ påverkan finns det även en enorm affärspotential i mer hållbara lösningar. De många utmaningar vi ser inom hållbarhetsområdet ger kraft och berättigande till utvecklingen av nya affärsmodeller, nya värdekedjor och fördjupande partnerskap. För att säkerställa en långsiktig framgång krävs det därför ett fokuserat hållbarhetsarbete i hela verksamheten i kombination med entreprenörskap och innovationskraft.