Nyheter

Hållbar ombyggnation och ökad trygghet i Sollentunahems hållbarhetsrapport

Sollentunahem har publicerat sin hållbarhetsrapport för år 2023. Bland det som utmärker arbetet under året är ett medvetet hållbarhetsfokus i ombyggnationsprojekt, en utvecklad dialog med företagets intressenter och att hyresgästerna upplever att deras trygghet har ökat markant.

Efterfrågan på bostäder är stor i Sollentuna och 2023 har man fortsatt att skapa hållbara och trygga hem. Sollentunahem har välkomnat hyresgästerna i det fjärde nybyggda huset med 74 lägenheter i projektet Esset 3-5 i Edsberg, som är byggt för att leva upp till bostadsföretagets krav på energieffektivitet och långsiktig förvaltning.

Huset har solceller på taket, energieffektiv ventilation, och värme från avloppsvatten återvinns för uppvärmning av lägenheterna. Som ett komplement till nyproduktion ser man även ett viktigt hållbarhetsvärde i att utveckla befintliga fastigheter, med tydliga krav på entreprenörernas miljöarbete under projekteringsfasen.

Under 2023 påbörjade man en omfattande renovering av 199 lägenheter i Klasro i Häggvik, som i tillämpbara delar följer Miljöbyggnad nivå silver med mål som låg energianvändning, bra ventilation, luftkvalitet och dagsljusinsläpp samt att undvika att bygga in skadliga kemikalier i byggnaden. Dessutom bevaras klimatskal av trä, miljöfarliga ämnen saneras, tegel återanvänds och vi installerar solceller på taket samt individuell mätning och debitering av varmvatten och el.

Ökad trygghet Inom området social hållbarhet gläds Sollentunahem åt att resultatet i 2023 års hyresgästundersöknings visar en tydlig ökning inom trygghet, som återger hur hyresgästerna upplever personlig trygghet i området, säkerhet mot inbrott, belysning, och kontakten med grannar.

Sollentunahem delar Sollentuna kommuns mål att inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden år 2030. I slutet av 2023 kunde Edsberg tas bort från listan.

– Att våra hyresgäster upplever att deras trygghet har ökat gör mig stolt och glad.  Jag ser detta som ett kvitto på att vårt strukturerade trygghetsarbete och vår medvetna samverkan med Sollentuna kommun, Polisen och andra fastighetsägare ger resultat, säger Sollentunahems vd Anna Mellström.

Utvecklad intressentdialog

Under 2023 har man genomfört värdefulla hyresgästmöten vid medborgardagar, boendedialoger och inom ramen för boendeinflytandekommittén.

I slutet av 2023 genomfördes även en gemensam intressentdialog tillsammans med andra allmännyttiga bolag i regi av Sveriges Allmännytta.

De intressenter som medverkade representerade perspektiven hyresgäster, sårbara grupper, finansiärer, försäkringsbranschen, leverantörer och miljön.

Fortsatt hållbarhetsfokus under 2024

Under 2024 fortsätter arbetet med renovering, ombyggnad och tillbyggnad av ett stort antal bostäder i Edsberg, Häggvik och Helenelund. Samtidigt uppdaterar vi vår hållbarhetspolicy till att täcka ett långsiktigare perspektiv och bli ett ännu mer konkret stöd i hållbarhetsarbetet.