Nyheter

Watershed for CSRD utvidgar Watersheds forskningsdrivna hantering av hållbarhetsdata

Watershed lanserar Watershed for CSRD, en mjukvarulösning som är dedikerad till företag som rapporterar under EU:s CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive), vilket är den mest heltäckande ESG-regleringen någonsin. Watershed for CSRD utvidgar Watersheds forskningsdrivna hantering av hållbarhetsdata till CSRD-efterlevnad samtidigt som över 50 000 företag världen över förbereder sig på att äntra en ny era av hållbarhetsrapportering.

Tidigt under 2025 så kommer den första vågen av CSRD-rapportörer — cirka 12 000 företag globalt — lämna in deras ESG-data från 2024 till statliga tillsynsmyndigheter inom EU. Denna svepande reglering kommer att hålla klimat- och ESG-data till samma standard som finansiella data, och placerar ESG-rapportering inom synhåll för bolagsledare och finansiella team.

CSRD kommer att få omfattande konsekvenser för företag, investerare och konsumenter då detta kommer att vara första gången som ESG-data är allmänt tillgänglig och standardiserad över flera jurisdiktioner och sektorer.

För att möta kraven för hållbarhetsrapporteringen så kommer teams inom finans och hållbarhet behöva nya nivåer av försäkran och kontroll över deras hållbarhetsdata, tydlighet över vad som ska inkluderas i deras CSRD-rapporter, samt tillit till att de kan godkännas i en extern granskning.

– 2024 markerar en ny era av reglerad klimatrapportering. Under CSRD så kommer företagens klimatrapportering gå från att vara frivillig och oregelbunden till fullt reglerad och föremål för samma höga standard som finansiell rapportering, säger Watersheds medgrundare Taylor Francis. 

Watershed for CSRD hjälper arbetslag inom finans och efterlevnad att möta denna nya nivå med självförtroende, samtidigt som ledare för hållbarhet får datan de behöver för att driva utfasningen av fossila bränslen.

Med Watershed for CSRD så kan företag samla in, beräkna och hantera all ESG-data — mer än totalt 1 100 datapunkter — som krävs under CSRD. Smarta arbetsflöden och inbyggda verktyg för projekthantering effektiviserar samarbete tvärs över olika arbetslag som hållbarhet, finans, efterlevnad, revision, IT och leverantörskedjan.

Watersheds automatiserade rapportfunktion, som är specifikt designad för CSRD, hjälper kunder att upptäcka luckor eller oregelbundenheter i datan och spårar uppdateringar gentemot varje CSRD-standard för att hålla användaren på rätt spår. Kunder kan skala sina rapporteringsprogram ytterligare genom att återanvända CSRD-mått och svar för ytterligare ramverk som CDP och TCFD – allt inom en och samma plattform.

Watershed för CSRD är designad av Watersheds interna klimat-, miljö- och policyexperter, och används redan av ledande globala organisationer.

Läs mer om Watershed for CSRD:

här.

Foto: Lukas