Nyheter

Utvald som en av Europas mest lovande cirkulära lösningar inom skogsbruk och träbyggande

Plockhugget verkar för att göra det lätt för trä- och byggbranschen att stödja ett mer motståndskraftigt och ekologiskt hållbart brukande av Svenska skogar. Detta är möjligt genom deras certifikatsystem för hyggesfri trävara som fungerar ungefär som val av grön el, fast för trä- och byggbranschen.

I måndags blev Plockhugget utvalda av innovationsfonden Sitra som en av de mest lovande cirkulära lösningarna i Europa för att förhindra förlust av biologisk mångfald. Hela listan över cirkulära lösningar presenterades på the World Circular Economy Forum (WCEF2024) i Bryssel. Johan Berhin från plockhugget var på plats för att ta emot utmärkelsen och dela med sig av företagets vision och initiativ.

– Plockhugget är djupt hedrade över att bli erkända av innovationsfonden Sitra för vårt engagemang för hållbart skogsbruk och vår roll i att främja cirkulära lösningar. Vi är också tacksamma mot alla skogsägare, organisationer och trä- och byggföretag som delar vår vision och arbetar tillsammans med oss för att främja naturnära skogsbruk i Sverige, säger Johan Berhin, Delägare och ansvarig för affärsutveckling & certifikat på Plockhugget. 

Enligt skogsstyrelsen är 97 % av skogsbruket i Sverige kalhyggesbruk och en stor övervägande andel av skogarna i Sverige har kalavverkats minst en gång och ersatts av enskiktade trädplanteringar av gran eller tall. Detta innebär en stor negativ inverkan på biologisk mångfald, klimat och andra viktiga miljöområden. Men det går att bruka skogen på andra sätt.

– Det finns många fördelar med att en större andel av skogsmarken brukas med regenerativt naturnära skogsbruk. Bygg- och träbranschen samt föreskrivande och kravställande organisationer som arkitekter och kommuner utgör en viktig drivkraft för att få detta att hända, säger Annevi Sjöberg, Delägare och ansvarig för företagssamverkan på Plockhugget.

Här kan man läsa hela motiveringen till varför Plockhugget hamande på Innovationsfondens Sitras lista över mest lovande cirkulära lösningar: 

https://www.sitra.fi/en/cases/plockhuggets-certification-programme-enables-regenerative-forestry/?fbclid=IwAR0QD-XX9mCTYwLcor0rnv5AwZBfjb_5lpP_DjVT8sDNSp-9G2MtJsi6FzU

Här kan man se presentationer av alla 30 Europeiska cirkulära lösningar som blev utvalda:

https://www.sitra.fi/en/news/circular-solutions-tackle-biodiversity-loss-and-unlock-business-growth-see-europes-top-30-list/

Foto: Jonathan Petersson