Nyheter

Årets Hållbara Leverantör 2023

Ahlsell utser varje år Årets Hållbara Leverantör för att lyfta fram en leverantör som utmärkt sig inom hållbarhetsområdet. Utmärkelsen 2023 går till Wilo för deras arbete med att minska sin miljöpåverkan i alla delar av verksamheten, bland annat genom att implementera en klimatneutral produktion.

Wilo är en av världens ledande tillverkare av cirkulationspumpar och pumpsystem för fastigheter, vattentransport, avloppshantering och industri. Huvudkontoret ligger i tyska Dortmund och den nordiska verksamheten utgår från Växjö.

År 2020 tog Wilo ett strategiskt beslut att uppnå klimatneutralitet i alla fabriker till 2025, en ambition som redan förverkligats i de europeiska anläggningarna genom bland annat investeringar i solcellsanläggningar och en vätgasanläggning. Under 2023 förbättrade Wilo sin leveransprecision till Ahlsell dramatiskt, från 40,5 procent till perfekta 100 procent. Wilo utmärker sig även i arbetet med att tillhandahålla produktdata och dokumentation vilket hjälper kunderna att göra hållbara val.

Vi är stolta över samarbetet med Wilo och vill premiera deras insatser genom att utse dem till Årets Hållbara Leverantör. Wilo har varit lyhörda för Ahlsells behov och på ett imponerande sätt bidragit till vår vision att bygga ett mer hållbart samhälle, säger Karin Krüger, divisionschef VS & Kyl på Ahlsell Sverige AB.

Motiveringen lyder:

”Årets vinnare av utmärkelsen ”Årets Hållbara Leverantör 2023”, Wilo, visar ett imponerande och oavbrutet engagemang för ett mer hållbart samhälle. Genom att implementera en klimatneutral produktion tar de inte bara stora steg mot att minska sin klimatpåverkan, utan agerar även som en inspirationskälla för andra.

Wilo är lyhörda för Ahlsells behov av att skapa en välfungerande och hållbar leveranskedja med hög kvalitet och precision. De agerar föredömligt i sitt sätt att alltid tillhandahålla uppdaterad dokumentation och produktinformation, vilket hjälper våra kunder att göra mer hållbara val.

Med en stark förankring i hållbarhetsarbete genomsyras Wilos företagskultur av innovation och ansvarstagande i användningen av ändliga resurser, med fokus på vatten. Deras initiativ och insatser är en vägvisare för oss, våra kunder och samhället som helhet.”

– Utmärkelsen är ett fint kvitto på att vi är på rätt väg och att Ahlsell uppmärksammat det. Att bli erkända på detta sätt bekräftar värdet av våra ansträngningar, säger Thord Johansson, KAM på Wilo Nordic AB som ansvarar för försäljningen i de nordiska länderna.

Foto: Ahlsell Sverige

På bilden: Överlämning av diplom på Ahlsells huvudkontor i Stockholm