Nyheter

Först ut att erbjuda återbrukad plåt

Plåtbranschen har länge tittat på möjligheterna att återbruka plåt, men utmaningarna är många. Nu har Bevego tagit tillvara på en större mängd använd zinkplåt, och blir därmed den första plåtgrossisten i Sverige att erbjuda återbrukad plåt. Materialet har precis plockats ner från Moderna Museet i Stockholm och det var i så bra skick att det får leva vidare.

En del av denna zinkplåt kommer du att kunna se i Svensk Byggplåts monter på årets Nordbygg.

Att tillverka ny plåt kräver stora resurser, och kan man i vissa projekt återanvända plåt istället för att producera ny är det en stor vinst för både miljö och klimat.

– Plåt är en produkt som kostar mycket energi att tillverka. Som stor plåtgrossist har vi ett ansvar att vara med och driva utvecklingen framåt för att minska branschens påverkan på miljön. Att vi på Bevego blir Sveriges första plåtgrossist att erbjuda återbrukad zink är ett steg i rätt riktning. Nu behöver vi ta fram nya rutiner för att i större omfattning kunna hantera plåt som ska återanvändas,  säger Johan Cronhamn som är affärsområdeschef inom plåt på Bevego.

LW Sverige har varsamt tagit ner zinkplåt från Moderna Museet i Stockholm.

Zink från Moderna Museet

Taket på Moderna Museet i Stockholm håller på att renoveras och den befintliga takplåten som ska tas ner är fortfarande i felfritt skick. Både den befintliga och den nya zinkplåten är av varumärket Rheinzink, och plåtentreprenörerna LW Sverige har köpt in den nya plåten genom Bevego. Tack vare bra kontakt mellan Bevego och Rheinzink fick Johan höra att plåten som skulle monteras ner eventuellt var möjlig att återbruka.

– Genom en kontakt på Rheinzink fick jag höra att det var en stor mängd zinkplåt i bra skick som skulle tas ner. Sedan kom vi överens med LW Sverige om att köpa materialet av dem. Att plåten ska återanvändas innebär ju mer arbete för plåtslagarna, de behöver plocka ner plåten varsamt. När vi köper materialet tjänar de en slant på rivningen, men det gäller att hitta en bra affärsmodell. Om återbrukad plåt blir för dyr är det ingen som kommer vilja arbeta med det, fortsätter Johan.

Rheinzinkplåten på återvinningscentralen i Koivukylä, som återbrukats från museet Kiasma i Helsingfors, är av samma material som zinkplåten från Moderna Museet.

LW Sverige är Plåtentreprenörer

– Vi är glada och stolta över detta engagemang för hållbarhet och återbruk. Att takplåten från Moderna Museet kan återbrukas är ett utmärkt exempel på hur vi kan minska vår miljöpåverkan genom att maximera resursutnyttjandet. Att ingå ett samarbete med Bevego på detta vis innebär inte bara ekonomisk vinning för samtliga parter, utan också en betydande minskning av avfall och miljöpåverkan, säger Alexis Appelgren Gougoulakis som är marknad- och kommunikationsansvarig på LW Sverige.

Anna-Maria Wamwé, projektledare på LW Sverige, utvecklar vad arbetet på Moderna Museet under uppdrag av Statens Fastighetsverk omfattar:

– Vi bygger nya ytterväggar och prefabtak, river gammal gesimränna och bygger nya gesimrännor med nya takbrunnar och breddavlopp. Det blir nya fönster, uppfräschning av gallerna samt ny och fin Rheinzink över samtliga 33 lanterninerna.” LW Sverige startade 1987 och har idag utvecklats från ett klassiskt plåtslageri till att vara en heltäckande leverantör inom tak och fasad.

En stor mängd återbrukad zinkplåt finns nu i lager hos Bevego i Älvsjö.

Nya rutiner för att återanvända plåt

Bevego är en av flera i branschen som just nu arbetar för att hitta rutiner kring att hantera och sälja återbrukad plåt. Att det tar längre tid att riva ner plåten försiktigt är bara en av många faktorer att ta hänsyn till. I samband med det ska plåten även klippas ner i specifika längder och paketeras.

Mycket av det arbete som tillkommer handlar om lager och logistik. Om den återbrukade plåten till exempel är av zink eller koppar kommer den redan att ha patinerats, och i branschen är man inte van vid att handla plåt som redan har en naturlig patina. Men patinan kan vara en fördel.

Vid en enklare renovering av plåttak byter man bara ut de defekta delarna mot ny plåt. Eftersom det i princip bara finns nyproducerad plåt att få tag på uppstår problemet att det befintliga taket har en patina, men inte den nya plåten som taket ska lagas med. I dessa fall är återbrukad plåt som redan patinerats till stor nytta. Det gör att de visuella skillnaderna mellan taket och lagningarna inte blir lika stor.

När zinkplåt patineras skapas en stor variation av nyanser. I vissa projekt är detta något som efterfrågas då det kan ge ett effektfullt intryck. Bilden visar återbrukad zinkplåt från Rheinzink, på återvinningscentralen i Koivukylä.

Får nytt liv i monter på Nordbygg

– Vi på Far from standard arbetar med branschorganisationen Svensk Byggplåt och har bland annat i uppdrag att bevaka återbruksprojekt och driva kommunikation kring återbrukad byggplåt. Jag fick också höra via Rheinzink att plåten från Moderna Museet skulle sparas, och att Bevego hade lagt ett bud. Då fick vi idéen att köpa lite av zinkplåten till Svensk Byggplåts monter på Nordbygg nu i april. Där ligger fokus på just återbruk och vi kommer även att visa upp återbrukad koppar från en annan pampig fastighet, och stålplåt som är återbrukad från en industribyggnad, berättar Åsa Ragnarsson på Far from standard.

Engagemanget för återbruk inom Svensk Byggplåt är stort. Bevego och Rheinzink är två av medlemsföretagen som driver på frågan.

Målsättningen är att inspirera fler till att ta tillvara på plåt. De vill också visa på tillgången och att den plåt som monteras ner faktiskt ofta är i fint skick.

– Inom Svensk Byggplåt finns redan lite tankar kring hur man kan gå tillväga för att återbruka plåt. Vi behöver hitta gemensamma rutiner så att inte alla springer åt varsitt håll. Detta är ju något nytt för branschen och det finns så mycket att lära, men jag upplever att alla företag inom Svensk Byggplåt är beredda att engagera sig, säger Åsa.

 

Tror på en framtid för återbruka plåt

Robert Blomqvist är KMA-samordnare på LW Sverige. På frågan om hur LW Sverige ser på återbruk av plåt svarar han såhär.

– Vi på LW Sverige har arbetat i liknande projekt tidigare. Till exempel har en annan kund till oss rivit en plåtfasad som vi nu ska återbruka i ett annat projekt. När man ska montera återbrukad plåt skiljer sig arbetet i verkstaden lite. Då kan man behöva anpassa plåtarna för att de ska passa i våra maskiner. Vi tror på att återbruka plåt, det är ett material som kan användas om och om igen.

Stor mängd plåt i lager till försäljning

– Vi har fått in en stor mängd zinkplåt från Moderna Museet. Nu ligger det på lagret på filialen i Älvsjö och det är kul att vi på Bevego är först ut med att lagerhålla återbrukad plåt. I föreskrivande led är återbruk ett hett ämne och nu finns chansen att återanvända denna zinkplåt och ta tillvara på det som redan är producerat. Plåten finns till försäljning och det vill vi nå ut med, både direkt till arkitekter men också på Nordbygg. Det är extra roligt att Svensk Byggplåt kommer visa upp plåten i sin monter, avslutar Johan.

Att tillverka ny plåt kräver stora resurser, och kan man i vissa projekt återanvända plåt istället för att producera ny är det en stor vinst för både miljö och klimat.

– Plåt är en produkt som kostar mycket energi att tillverka. Som stor plåtgrossist har vi ett ansvar att vara med och driva utvecklingen framåt för att minska branschens påverkan på miljön. Att vi på Bevego blir Sveriges första plåtgrossist att erbjuda återbrukad zink är ett steg i rätt riktning. Nu behöver vi ta fram nya rutiner för att i större omfattning kunna hantera plåt som ska återanvändas, säger Johan Cronhamn som är affärsområdeschef inom plåt på Bevego.