Nyheter

Med takrenoveringen tog bostadsrättsföreningen steg mot en hållbar framtid

Dags att se över taken – vad väljer man? Bara ersätta det gamla tegeltaket eller ta ett steg mot en mer hållbar framtid genom att även installera solceller och IMD-el? Brf Löten i Sundbyberg valde det senare.

Genom ett samarbete med Fastighetsägarna Service har föreningen nu lyckats producera 30 000 kilowattimmar per år, vilket inte bara gynnar miljön utan dessutom föreningens ekonomi på lång sikt.

Mia Hultman, ordförande i Brf Löten, betonar vikten av att tänka både miljövänligt och ekonomiskt på lång sikt:

– Vi strävar efter att vara en förening som inte bara värnar om vår fastighet utan också om vår miljö. Genom att bli grönstämplade stärker vi inte bara vårt marknadsvärde utan också vår stolthet i att vara hållbara, säger hon.

Lagt grunden för att undvika oväntade kostnader

För att kunna förvalta och underhålla fastigheten över tid har Brf Löten använt sig av en välutformad underhållsplan för att identifiera fastighetens behov och undvika oväntade kostnader. Med underhållsplanen blev steget från takrenovering till installation av solceller och IMD-el naturligt, med syfte att säkra ekonomisk vinning och bidra till en mer hållbar framtid.

En kombinerad insats ledde till framgång

Genom att kombinera IMD och solceller minskas behovet att sälja en stor del av den producerade elen till nätet för att sedan köpa tillbaka den. I stället används elen direkt av fastigheten och dess boende. IMD är inte bara fördelaktigt för föreningen eller fastighetsägaren, utan också för de boende som generellt sparar ungefär 1 000–1 500 kronor per år på sin elräkning.

Kompetens och engagemang avgörande

Även om Brf Löten förberedde sig på utmaningar längs vägen, har samarbetet med Fastighetsägarna Service gjort processen överraskande smidig och resulterat i att föreningen nu producerar 30 000 kilowattimmar per år.

– Vi är tacksamma för det starka stöd vi fått från Fastighetsägarna Service. Deras kompetens och engagemang har varit avgörande för att takrenovering, installation av solceller och IMD-el har blivit så framgångsrik, avslutar Mia Hultman.

Genom att kombinera renovering och installation av solceller och IMD-el har Brf Löten visat vägen för hur fastigheter kan förnyas med en hållbar och lönsam strategi för framtiden.