Nyheter

Nudging ger bättre avfallssortering hos Lansa Fastigheter

I ett pilotprojekt testade fastighetsbolaget Lansa att arbeta med nudging för att förbättra hyresgästernas sortering av hushållsavfall. Resultatet blev bättre ordning i soprummen, minskad mängd restavfall och färre extrahämtningar.

​Det var i december förra året som pilotprojektet drog i gång i två av Lansas bostadsområden. Man hade då konstaterat att sorteringen av avfall kunde bli bättre. Skräp hamnade i fel kärl och ibland lämnades olika typer av grovsopor kvar i miljörummen, vilket resulterade i extrahämtningar för sopbilen.

– Vi var nyfikna på att testa nudging och ser flera vinster med en förbättrad avfallssortering. Dels är det ett sätt för oss att minska utsläpp av växthusgaser, dels blir det trevligare för de som bor och jobbar i våra kvarter om det är rent och snyggt i soprummen, säger Anna Granander, marknads- och uthyrningschef på Lansa.

​Nudging är en metod som innebär att situationer designas med syfte att underlätta för människor att fatta hållbara beslut. Genom att förändra beslutssituationen kan man ”knuffa” människor i en önskvärd riktning, utan att för den sakens skull förbjuda eller ta bort alternativ.

Projektet inleddes med platsbesök och intervjuer med fastighetsskötarna för att förstå vilka beslutssituationer som orsakar problemet. Även hyresgästernas perspektiv fångades upp genom en enkätundersökning. Två mätbara mål formulerades; mängden restavfall och antalet extrakörningar skulle minska. Därefter togs flera design- och kommunikationslösningar fram – och pilotprojektet kunde köra i gång.

Lösningarna handlade bland annat om att hyresgästerna fick hem särskilda kassar för källsortering för att underlätta sopsorteringen redan i lägenheten, uppmuntrande skyltar i soprummen och trapphusen, informationsfolder vid in- och utflytt, och utmaningar där de boende fick tävla mot sig själva i att minska restavfallet.

Hur gick det då?

Efter tre månader kunde Lansa konstatera att mängden restavfall hade minskat med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Även antalet extrahämtningar hade minskat rejält, med hela 67 procent. Dessutom upplevde fastighetsskötarna att ordningen i soprummen hade förbättrats under perioden.

– Vi är väldigt nöjda med utfallet och har fått positiv återkoppling från våra förvaltare och hyresgäster. Nu tittar vi på hur vi ska skala upp pilotprojektet för att kunna implementera nudging i fler av våra bostadsområden, avslutar Anna Granander.