Nyheter

24 europeiska byggallianser ber Europas politiker om starkare klimatåtgärder

Green Building Alliance har tillsammans med 23 andra europeiska byggallianser och sju affärspartners samlat sig bakom ett antal policyförslag i ett manifest inför valet till Europaparlamentet som äger rum den 6-9 juni 2024.

Huvudbudskapet är att fler och fler hållbara byggnader, både nya och befintliga, är nyckeln till ett europeiskt lågutsläppssamhälle år 2050.

Syftet med dokumentet, som koordineras av World Green Building Councils europeiska nätverk, är att påverka partierna och kandidaterna att lägga fram förslag på ny reglering och incitament som kan skapa framsteg i en klimatomvandling av byggsektorn i Europa.

Byggsektorn står för mer än en fjärdedel av växthusgasutsläppen i EU och byggnader står för 40 procent av EU:s energianvändning.

De områden där byggallianserna ser ett särskilt behov av insatser är bland annat: klimat, cirkulär ekonomi, hälsa, vatten, klimatanpassning, ekonomi, naturlig mångfald och rättvis omställning.

Läs manifestet i sin helhet.