Nyheter

Antilooppi publicerar Hållbarhetsrapport: 100 % certifiering och verkliga steg mot koldioxidneutralitet

Antilooppi, enfinsk  fastighetsägare fokuserad på kontorsfastigheter, uppnådde 100 % certifiering av sin portfölj, lanserade ett helt koldioxidneutralt flexispace-nätverk och byggde sju nya solkraftverk 2023. Läs Antilooppis nya hållbarhetsrapport.

Antilooppi har fortsatt sitt hållbarhetsarbete genom betydande och påtagliga steg framåt. Trots förändringarna på marknaderna och i affärsmiljön var förra året ett bra år för Antilooppi, både vad gäller uthyrningsverksamheten och framsteg mot hållbarhetsmålen. Kunderna kräver nu mer.

Detta är bra för ett företag som värdesätter flexibilitet och hållbarhet samtidigt som de tillhandahåller kvalitetslösningar som är kundcentrerade. Antilooppi har en ambitiös hållbarhetsstrategi. Det gör att det kan hjälpa sina kunder att gå snabbare mot sina egna hållbarhetsmål.

– Fokuspunkterna i vår strategi är människor, som möjliggör en bra arbetsvärld och stödjer företags framgång. Vi vill göra en bättre morgondag och en arbetsvärld för alla möjlig. Företag söker efter allt högre kvalitet och mer flexibla utrymmen för sina förändrade rumsliga behov. Det är här vår kundfokuserade modell verkligen lyser, säger Antilooppis vd, Tuomas Sahi.

– Vi har hittat en modell där hållbarhet accelererar oss mot ännu bättre affärer. Hållbarhet är en allt viktigare faktor vid val av kontor. Våra lösningar ger kunderna en bra utgångspunkt för att nå sina egna hållbarhetsmål. Att främja hållbarhet är ett lagspel som vi spelar med våra anställda, kunder och partners, säger Sahi.

Växthusgasutsläppen minskade med över 60 % från jämförelseåret

Antilooppi uppnådde ett viktigt strategiskt mål i slutet av 2023. Hela dess fastighetsportfölj nådde 100 % miljöcertifiering genom sina utmärkta BREEAM- och LEED-betyg. Antilooppi är en av de första stora fastighetsägarna i Finland som har certifierat hela sin portfölj.

– Hållbarhet har alltid varit en viktig del av Antilooppis verksamhet. Hållbarhet är avgörande för vår strategi och en av våra värderingar som vi har integrerat starkt i vår verksamhet. Vi utvecklar vår befintliga fastighetsportfölj och de angränsande områdena hållbart med våra kunders åsikter i åtanke. Förra året nådde vi återigen fantastiska milstolpar och tog många konkreta hållbarhetssteg. Vi är särskilt stolta över att få certifiering för hela vår fastighetsportfölj till internationellt respekterade BREEAM- och LEED-betyg. Vi gjorde stora steg i hållbarheten för våra fastigheter och produkter. Med hjälp av våra nyckelfärdiga Always Ready-utrymmen minskade vi vår miljöpåverkan markant. Framgången för dessa utrymmen berättar sin egen historia om den höga efterfrågan på hållbara rumsliga lösningar, säger Hannamari Koivula, chef för hållbarhet och fastighetsförvaltning.

Antilooppi har förbundit sig till koldioxidneutralitet till 2030, och man är på god väg mot detta mål: utsläppen av växthusgaser (GHG) 2023 var 62 % lägre än under jämförelseåret 2021 (utsläppen från Scope 1 och 2). Elen som förbrukas vid alla Antilooppi-fastigheter kommer från förnybara källor.

År 2023 byggde Antilooppi sju nya kraftverk utöver de fyra befintliga. Av Antilooppis fastigheter är 12 redan helt koldioxidneutrala vad gäller energiförbrukning, upp från åtta 2022. POOL flexispace-nätverket, som nu är det största i Helsingforsregionen, uppnådde också fullständig koldioxidneutralitet över nätet 2023. POOL är Finlands första koldioxidneutrala kontorsnätverk.

Förutom koldioxidneutralitet är Antilooppis andra fokuspunkt välbefinnande.

År 2023 fick Antilooppi sitt första WELL-certifikat: detta bedömer utrymmenas inverkan på deras användares hälsa och välbefinnande. Siltasaari 10 i Hagnäs, Helsingfors var en av de första kontorsfastigheterna i Finland som blev WELL-certifierad.

Den hade tidigare fått ett LEED Platinum-miljöcertifikat med högsta betyg i Finland. Underlättandet av välbefinnande, möten mellan människor och en sömlös balans mellan arbete och privatliv styr Antilooppis verksamhet och den långsiktiga förbättringen av dess fastigheter och omgivande områden.

– Vi fortsätter att främja vårt hållbarhetsprogram som en del av vår kommersiella verksamhet. Våra mål är ambitiösa och det finns fortfarande mycket kvar att göra i framtiden. Vi vill att våra kontor ska stödja våra kunders välmående och produktiva arbete med hänsyn till avgörande klimatmål. Genom våra åtgärder främjar vi en mer hållbar fastighetsverksamhet samtidigt som vi påskyndar våra kunders och hela deras fastighetssektors koldioxidminskning och hållbarhet, säger Koivula.

Framåt med den gröna övergången

Antilooppi avser att främja den gröna omställningen i linje med sin färdplan för kolneutralitet. Dessutom har Antilooppi i år lagt till motståndskraft mot klimatförändringar som ett nytt tema i sitt hållbarhetsprogram. Förutom att bromsa klimatförändringarna och minska utsläppen måste människor anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna, som oundvikligen kommer att märkas i fastigheter. Vid sidan av resiliensarbetet fokuserar företaget på utsläppsmålen för värdekedjan.

Antilooppi har åtagit sig att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och till koldioxidneutral energiförbrukning till 2030 som en del av det globala åtagandet om Net Zero Carbon Buildings. År 2021 var företaget ett av de första i branschen att engagera sig för koldioxidneutralt byggande år 2030.

Det året uppnådde Antilooppi målen i det finska avtalet om energibesparing av kontorsfastigheter 2017–2025 fyra år tidigare. . Antilooppi har valt sex av FN:s SDGs som de viktigaste för sin verksamhet: god hälsa och välbefinnande, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och samhällen, ansvarsfull konsumtion och produktion, klimatåtgärder och partnerskap för målen.