Nyheter

Bona släpper hållbarhetsrapport för 2023

Nytt för i år är att Bona kombinerar sin lagstadgade hållbarhetsrapport med en övergripande sammanfattning av strategi och initiativ, där en viktig nyhet är instiftandet av en särskild styrgrupp för hållbarhetsarbetet. Den utökade rapporten utgör är ett viktigt steg för Bonas hållbarhetsarbete och förberedelserna inför lagstiftningen kopplad till kraven enligt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

I över hundra år har Malmöföretaget Bona levererar produkter för installation, renovering, underhåll och restaurering av premiumgolv. Företaget arbetar dagligen för att driva och leda den hållbara utvecklingen av branschen.

– Vi befinner oss just nu mitt uppe i utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete i linje med våra långsiktiga ambitioner och de förväntningar som våra kunder och intressenter ställer på oss. Årets rapport reflekterar denna pågående resa och presenterar flera av de viktiga framsteg vi gjort under året. Exempelvis minskade vi användningen av fossilbaserade plaster i förpackningarna och vi lanserade biobaserade produkter, men framför allt så tillsatte vi en särskild styrgrupp för hållbarhetsarbetet, säger Magnus Andersson, VD på Bona.

Styrgruppens uppgift är att driva företagets hållbara utveckling i enlighet med Bonas vision – att leda den hållbara utvecklingen i branschen med hänsyn till både människan och planeten. För att uppnå detta består styrgruppen av medlemmar från Bonas ledningsgrupp och andra expertfunktioner, vilket ska säkerställa effektivt beslutsfattande om konkreta insatser.

– Styrgruppen för hållbarhet skapar ett robust ramverk för hur vi avser att genomföra Bonas hållbarhetsstrategi framöver. Under ledning av vår globala hållbarhetschef och medlemmar från ledningsgruppen skapar vi dessutom snabbare beslutsvägar och en närmare koppling mellan den strategiska ledningen och våra verksamhetsgrenar, berättar Magnus Andersson.

Några av höjdpunkter från 2023 som omnämns i rapporten är en minskning med nästan 30 procent i användandet av fossilbaserad jungfruplast i förpackningar (jämfört med 2020), invigningen av den ny distributionsanläggning i amerikanska Monroe (North Carolina) och investeringar i förnybar energi på anläggningar i Sverige, Tyskland och USA som ska minska företagets klimatpåverkan.

– På Bona tror vi mycket på den grundläggande tanken bakom EU:s nya lagkrav; att företag ska rapportera ärligt och transparent om sitt hållbarhetsarbete. Eftersom vi är ett konsumentinriktat företag vill vi också att vår hållbarhetsredovisning ska fungera som en plattform för alla våra initiativ genom att placera dem i ett större sammanhang. MALMÖ, Sverige – 22 april 2024 Det blir ett sätt att förmedla det fulla värdet av våra initiativ till kunder och intressenter, fortsätter Magnus Andersson.