Nyheter

Castellum och Öresundskraft i samarbete för koldioxidlagring

Castellum och Öresundskraft har ingått ett intentionsavtal med syfte att minska koldioxidutsläpp genom koldioxidavskiljning- och lagring.

Castellum har för avsikt att köpa negativa utsläppsverifikat för att bidra till minskade utsläpp när Öresundskraft bygger en fullskalig anläggning för avskiljning- och lagring av koldioxid vid Filbornaverket, så kallad carbon capture and storage (CCS).

Castellum har som mål att vara klimatneutrala i hela verksamheten till år 2030.

För att nå dit jobbar Castellum aktivt med att reducera bolagets negativa klimatpåverkan. Färdplaner för utsläppsminskning i förvaltning, projektutveckling och tillsamman med kunder har tagits fram. Negativa utsläppscertifikat är en metod för att klimatkompensera för de sista utsläppsandelarna som inte är möjliga att reducera genom egen påverkan.

– Vi är glada över detta samarbete med Öresundskraft. Det markerar ett betydande steg i riktning mot att minska vårt koldioxidavtryck och främja hållbar utveckling. Alla kollegor i Castellum jobbar hårt för att reducera de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till. Genom att bidra till koldioxidlagring genom CCS kan vi på ett effektivt sätt kompensera för den sista delen kvarstående utsläpp från vår verksamhet, säger Ola Orsmark, vd för Castellum Öresund.

På Öresundskraft är vi övertygade om att klimatutmaningarna kräver gemensamma insatser. Vårt intentionsavtal med Castellum är ett konkret bevis på hur vi tillsammans med våra kunder driver på arbetet med att avskilja och lagra koldioxid, en satsning som är avgörande för att nå lokala, nationella och europeiska klimatmål. Vi tror på kraften i samarbete och gläds åt den breda uppslutning vi ser kring vår CCS-satsning. Vi öppnar våra dörrar för fler att ansluta sig till resan mot netto noll, säger Soraya Axelsson, kommersiellt ansvarig för CCS på Öresundskraft.

Intentionsavtalet innebär att Castellum avser att köpa 2000 ton negativa CO2-ekvivalenter årligen i 5 år, med start 2027. Intentionsavtalet visar på en långsiktig ambition för en grönare och mer hållbar framtid.