Nyheter

Debatt: ”Regeringen har fastnat helt i priset vid pump”

”Svensk transportpolitik måste handla om mer än priset vid pump. Priset på bensin och diesel har helt dominerat debatten om transportpolitik sedan den SD-stödda regeringen kom till makten. Tidöpartierna har sänkt drivmedelsskatten och minskat inblandningen av biodrivmedel i stället för att leverera den plan för minskad klimatpåverkan som EU har beslutat om.”

Det skriver Janine Alm Ericson (MP), Riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson, Karin Svensson Smith (MP), Sammankallande i Miljöpartiets klimatnätverk, Linus Lakso (MP), Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, Ulrika Frick (MP), Före detta ordförande i kollektivtrafiknämnden, Västra Götaland och Aron Knifström (MP), Ledamot i Miljöpartiets klimatnätverk i en debattartikel i ETC:

”Trots att många bor i tätorter fokuseras debatten på landsbygden och de som de facto inte har några alternativ till bil. För människor som bor i glesbygd förespråkar Miljöpartiet höjt grundavdrag och leasingcheck för utsläppsfria bilar. Men det kan inte bara vara bilisterna som ska kompenseras och vars resande ska subventioneras. Det är hög tid att också tala om alla de andra. De som faktiskt har eller borde ha tillgång till kollektivtrafik.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.etc.se/debatt/regeringen-har-fastnat-helt-i-priset-vid-pump

Foto: andreas160578