Nyheter

SVEFF stämmer iBinder-SundaHus för bluffakturor och vilseledande marknadsföring

SundaHus har under de senaste sex månaderna skickat ut fakturor till SVEFFs medlemmar rörande dels tjänster de inte beställt, s.k. bluffakturor, dels tjänster som medlemmarna redan betalt för enligt gällande avtal.

Detta är i strid mot marknadsföringslagen och utgör avtalsbrott varför SVEFF i dag den 22 april givit in stämningsansökan i Patent- och Marknadsdomstolen mot SundaHus och dess
agerande.

Vad är SundaHus?

SundaHus är en del av företaget iBinder Sverige AB och verksamheten består i att man bedömer miljö- och hälsoegenskaper för byggmaterial. Det finns flera sådana företag på den svenska marknaden såsom BASTA och Byggvarubedömningen.

SundaHus affärsmodell går ut på att ta betalt för dessa bedömningar både av de som nyttjar dem, såsom fastighetsägare och byggherrar, men även av produkternas leverantörer som också måste betala till

SundaHus för att få möjlighet att leverera produkter till de aktuella byggprojekten.

SundaHus var tidigare ett familjeföretag, men är sedan något år tillbaka uppköpt av det externa bolaget iBinder Sverige AB.

Bluffakturor och avtalsbrott

Många medlemmar inom SVEFF har köpt tjänster av SundaHus för att få sina produkter bedömda. Detta för att kunna bli möjliga leverantörer till de byggprojekt där SundaHus används.

Från och med hösten 2023 har SundaHus skickat ut fakturor till många av SVEFFs medlemmar där SundaHus hotar med att avregistrera företagens produkter från SundaHus databas om de inte betalar, vilket är i strid med de avtal som ingåtts. I dessa fakturor har det också ingått ”nya” tjänster och något som kallats ”marknadsplatsen”.

Detta är dock inget som någon av våra medlemmar beställt, varför det inte föreligger någon betalningsskyldighet. De utskickade fakturorna är därför att betrakta som bluffakturor.

Felaktiga bedömningar

Produkternas sammansättning utgör ofta företagshemligheter, vilket kan innebära att delar av en produkts sammansättning inte nödvändigtvis är offentligt tillgänglig information. I dessa fall ”tillsätter” SundaHus ämnen i teorin som har väldigt farliga egenskaper och därmed ger produkten en felaktig bedömning. Detta strider mot marknadsföringslagens krav på vederhäftighet.

SVEFFs stämningsansökan kan hämtas på denna länk >>

Foto: Jerzy Górecki