Nyheter

Var med och påverka Svanens krav för fastighetsdrift

Det finns en enorm miljö- och klimatpotential i att effektivisera driften av fastigheter, till exempel stora kontorsfastigheter. Därför har Nordisk Miljömärkning lanserat förslag på kriterier för fastighetsdrift. Förslaget till kriterier har gått ut på remiss och vill du veta mer så är du välkommen till webbinarium 2 maj. Sista datum för att svara på remiss är 5 juni.

Nya siffror från Boverket visar på att bygg- och fastighetssektorn står för 22 % av de totala växthusgasutsläppen i Sverige.

Nordisk Miljömärkning har många års erfarenhet av att Svanenmärka nybyggnation, renovering och byggmaterial så att ta fram kriterier för fastighetsdrift är ett naturligt nästa steg för att bidra till den gröna omställningen av byggbranschen:

– Marknaden har efterfrågat möjligheten att kunna Svanenmärka fastighetsdrift. De företag som bygger Svanenmärkt är medvetna om att en resurseffektiv drift är viktig för att bevara värdet på byggnaderna. Vi ser fram emot många reaktioner på remissförslaget, säger Elin Östberg, produktutvecklare på Miljömärkning Sverige.

Dels har de nya kraven som mål att underhålla de byggnader som redan håller hög kvalitet, dels att förbättra byggnader genom optimerad drift och underhåll.

– Ett hus ska stå i hundra år och för att nå såväl globala som nationella miljö- och klimatmål måste vi som arbetar inom byggbranschen arbeta mer långsiktigt. Vi hoppas att Svanens krav kan bidra till att lyfta fastighetsbeståndet till en mer energieffektiv nivå, där driften utförs optimalt i förhållande till resursförbrukningen. Svanen är ett effektivt verktyg för att öka takten i den gröna omställningen, säger Elin Östberg.

Åtta grundstommar för Svanenmärkt fastighetsdrift:

Energi

Klimatförändring

Inomhusmiljö

Vatten

Återvinning, återanvändning och avfallshantering

Utemiljö och biologisk mångfald

Tjänster & produkter

Ledning

Svanen ser till alla relevanta miljöparametrar i livscykeln när kriterier utarbetas. Kraven omfattar både den dagliga driften och det löpande underhållet av byggnader, bostadshus, kontorsbyggnader, skolor och förskolor.

Ständiga förbättringar ger energieffektiva fastigheter

Ett fokusområde är inomhusmiljön, där till exempel mögel och PCB ska kontrolleras. De byggmaterial som används i samband med till exempel underhåll måste uppfylla stränga kemikaliekrav. Två andra viktiga områden är energi och vatten, där kraven ska bidra till att begränsa resursförbrukningen.

Bland annat ligger fokus på att säkerställa kontinuerlig förbättring av den enskilda byggnadens energiprestanda. Till exempel: en byggnad i energiklass E måste reducera sin energiförbrukning med 20 % inom 3 år från ansökningstillfället. Byggnader i andra energiklasser har andra kravnivåer.

Samspelar med EU:s taxonomi om klimatrisker  

När det gäller fastighetsdrift spelar klimatförändringarna en betydande roll. Svanens kriterier är relevanta i förhållande till EU:s taxonomi, som är ett ramverk för hållbara finanser. Potentiella klimatrisker ska identifieras och analyseras – och byggnaden ska anpassas för öka beredskapen inför ett förändrat klimat, till exempel ökade temperaturer och häftiga skyfall.

– På så sätt är Svanen ett bra verktyg för till exempel fastighetsägare, som upplever ökade krav på hållbarhetsredovisning. Svanenmärket är också ett kraftfullt kommunikationsverktyg, 97 % av svenskarna känner till Svanen. På sikt hoppas vi kunna knyta Svanenmärkt fastighetsdrift till gröna företagslån, något som fungerar utmärkt vid nybyggnation och som ger företag lägre ränta hos banken, avslutar Elin Östberg.

Svanens förslag till kriterier för fastighetsdrift är på remiss fram till den 5 juni.

Anmäl dig till Svanens nordiska webbinarium här

Lämna ditt remissvar här 

Kriteriernas beräknas lanseras i slutet av 2024.

Källa:
Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn – Boverket