Nyheter

En gemensam uppmaning från näringsliv, akademi och offentlig sektor

Tankesmedjan ‘Fokus Energieffektivisering’ samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor i samverkan för mer energieffektivisering. Tankesmedjan går idag ut med en gemensam uppmaning med konkreta förslag till Sveriges politiker på hur vi kan realisera den potentialen som finns.

Sverige står inför ett behov att snabbt elektrifiera stora delar av energisystemet för att klara klimatomställningen. Till 2045 kan elbehovet komma att mer än fördubblas. Genom energieffektivisering kan stora resurser frigöras; i början av året publicerade Energimyndigheten rapporten ”Effektiv användning av energi, effekt och resurser”. Där framhåller myndigheten att det på sex år skulle vara möjligt att frigöra 20–25 TWh el genom lönsam effektivisering. I tankesmedjan ’Fokus: Energieffektivisering’ samlas näringsliv, akademi och offentlig sektor i samverkan för mer energieffektivisering.

– Det behövs ett större fokus på energieffektivisering från politiskt håll. Jag hoppas att tankesmedjan kan få i gång en bra dialog med både politiker och verksamma inom energieffektivisering så att vi kan gå snabbare framåt! säger Louise Ödlund, professor i Energisystem vid Linköpings universitet, ledamot i tankesmedjan.

Idag lanserar tankesmedjan en gemensam uppmaning, med konkreta förslag till Sveriges politiker på hur vi kan realisera den potentialen som finns.

– Näringslivet, myndigheter och politiken behöver mer kunskap om hur energieffektivisering kan bidra till energiomställningen. Min målsättning är att vi i den här tankesmedjan ska bidra till att Sverige snabbare avslutar fossilberoendet och får ett robust, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk, ledamot i tankesmedjan.

Den gemensamma uppmaningen består av tre ståndpunkter och tillhörande konkreta förslag på åtgärder.

1. Energieffektivisering först
Energieffektivisering är den konfliktfria energikällan. Parallellt med utbyggnad av energitillförsel måste Sverige satsa på energieffektivisering. Det kommer att underlätta övergången till ett fossilfritt samhälle. Detta innebär ett arbete för statliga bolag, myndigheter samt kommuner och regioner.

2. Motverka ej energieffektivisering
Sverige behöver röja undan hinder och ändra lagar, regler, rekommendationer och energi- och effekttaxor så att de inte motverkar energieffektivisering. Det finns idag lagar och regler som (oavsiktligt) förhindrar energieffektivisering.

3. 100% energieffektivisering
Metaller, stål, betong, ingenjörer, byggare, installatörer, driftpersonal med flera måste i större utsträckning än idag användas för den gröna energiomställningen, om vi ska ha en chans att uppnå energi- och klimatmål. Mesta möjliga energieffektivisering måste uppnås i varje projekt och varje möjlighet måste utnyttjas!

Läs hela uppmaningen här!


Tankesmedjans ledamöter 2024

Markus Wråke, vd, Energiforsk
Louise Ödlund, professor i Energisystem, Linköpings universitet
Jonas Tannerstad, chef el och automation, ÖBO
Lotta Bångens, vd, Eneff
Ulf Näslund, chef teknikutveckling / Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
Anders Ekdahl, head of market and communication, Nordic Climate Group
Peter Sundqvist, försäljningschef/key account manager, Electrolux Professionals
Klas Tocklin, vice vd, Caverion Sverige
Stefan Forsberg, försäljning/produktchef SmartFront, Fasadgruppen
Joel Lybert, vd, Granitor Systems