Nyheter

Nordbygg 2024: Panasonic presenterar plan för nettonollutsläpp av koldioxid och nordiskt anpassade produktnyheter

På årets upplaga av Nordbygg så presenterade Panasonic Heating & Cooling Solutions idag sin långsiktiga vision för en framtid med nettonollutsläpp av koldioxid och de senaste produktnyheter, varav flera är särskilt lämpliga för Nordens kyligare klimat.

Panasonics strategi för nettonollutsläpp av koldioxid går under namnet Green Impact 2050 och är anpassad till Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och minimera de globala utsläppen av koldioxid så snart som möjligt.

Panasonics mål är att nå nettonollutsläpp av koldioxid från koncernens samtliga verksamheter till 2030 och bidra till en global minskning av 300 miljoner ton CO2-utsläpp till 2050. Panasonic fokuserar både på att minska utsläpp i sin egen produktionskedja och med de produkter man erbjuder till marknaden.

För Europas del är en bredare användning av värmepumpar viktig för att få ner energiförbrukningen, något som även är prioriterat inom EU genom dess planerade Heat Pump Action Plan.

Förutom en omställning till värmepumpar som energilösning så ligger fokus på en övergång till mindre skadliga köldmedier som det naturliga köldmediet R290.

R290 drar väsentligt ner utsläppen av koldioxid där R290:s globala uppvärmningspotential (GWP) är endast 3, vilket är avsevärt lägre än många traditionella köldmedier som R404A, vars GWP nästan når fyra tusen.

Sverige och Norden ligger långt fram vad gäller användningen av värmepumpar men många hushåll använder äldre modeller och övergången till R290 är nu i fokus för Panasonic i Norden. Sedan tidigare har Panasonic i Norden också redan framtidssäkrat alla sina produkter i enlighet med EU:s riktlinjer EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

EPBD är en del av EU:s Fit for 55-program med mål om att alla nya byggnader vara nollutsläppsbyggnader 2030, och befintliga byggnader ska minska sin energiförbrukning med 16% till år 2030 och 20-22% till år 2035.

– Våra lösningar spelar en avgörande roll för att Sverige och Norden ska kunna bidra till att nå de globala klimatmålen. Fokus för oss är övergången till det naturliga köldmediet R290 som minimerar koldioxidutsläppen och våra produkter förenklar för fastighetsägare att uppnå EU:s krav om att uppnå nettonollutsläpp 2030 för alla nya byggnader, säger Sofia Törnlöf, Sverigechef på Panasonic Heating & Cooling Solutions.

Nordiskt anpassade produktnyheter

Vad gäller Norden så presenteras nu två specifika produkter som anpassats till Nordens kallare klimat och ibland extremt låga temperaturer.

Ett av tillskotten är Big Aquarea T-CAP M-serien, som med sin unika teknik och design erbjuder anpassade lösningar för flerfamiljshus och lätta kommersiella applikationer. T-CAP-teknologin säkerställer effektivitet även under Nordens utmanande klimatförhållanden.

Kapaciteten har nu utökats till 20, 25 och 30 kW och kan leverera vatten vid 75°C och så lågt som vid -15°C utomhustemperatur.

Den andra nyheten är lanseringen av en ny multisplit luft-luft-värmepump.

Detta blir första gången en multi-utomhusenhet verkligen kan användas i extrema väderförhållanden, såsom de vi kan ha i Sverige.