Nyheter

Trygghet och stabilitet i fokus för Botkyrkabyggens hållbarhetsarbete 2023

Ytterligare 477 stambytta lägenheter, utfasning av de sista fossilbilarna och fler grupper för boinflytande bland barn och unga. Det är några händelser från 2023 som finns att läsa om i Botkyrkabyggens hållbarhetsrapport.

– Vi är stolta över att vi, trots oro i omvärlden och ekonomiskt utmanande tider, har kunnat stå stadigt och fortsätta arbeta i en riktning som leder till en hållbar affär, säger Fredrik Vitrera Luiga, ekonomichef under 2023 och sedan 1 januari 2024 tillförordnad vd för Botkyrkabyggen.

– Under året har vi fortsatt att investera i underhållet av våra fastigheter, och säkrat upp för framtiden genom det lån för social hållbarhet som Kommuninvest beviljat, med en låneram på 3,8 miljarder kronor fram till 2032.

År 2023 har också präglats av många små och stora insatser för de boendes närmiljö och trivsel. Som exempel kan nämnas grovsopbilen som åker runt och samlar in saker som kastats i bostadsområdena, samt ett brett utbud av aktiviteter för barn, unga och familjer – vilket bland annat resulterade i ett nytt konstverk på Konstkuben i Fittja.

– Att stärka tryggheten i våra bostadsområden är något som vi arbetar fokuserat med. Det gör vi dels genom att skapa mötesplatser och arbeta nära våra hyresgäster, men jag vill också lyfta fram vårt viktiga samarbete med andra samhällsaktörer som kommunen, polisen och brandförsvaret. Tillsammans kan vi trycka tillbaka otrygghet och skapa förutsättningar för ökad trygghet, säger Fredrik Vitrera Luiga.

Korta fakta om Botkyrkabyggen 2023:

10 780 bostäder, 774 lokaler och 8 110 p-platser

Fastigheternas marknadsvärde: 14 665 miljoner kronor

Belåningsgrad: 20,5 %

Antal förmedlade lägenhetskontrakt: 587 st med genomsnittlig kötid 6,11 år

Genomsnittlig hyresnivå: 1 200 kr/kvm/år

Antal laddplatser: 219 st

Antal stambytta lägenheter: 477 st i Storvreten, Fittja och Alby

Satsningar på underhåll av fastigheter: 473 miljoner kronor

Producerad el av Botkyrkabyggens vindkraftverk: 5,6 GWh

Antal anställda vid årets slut: 142

Antal kvinnor i jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka: 60 st

Antal barn som deltagit i gratis ”Kul på lovet”-aktiviteter: 2 263 st

Här finns 2023 års årsredovisning och hållbarhetsrapport för Botkyrkabyggen i digitalt format:
https://www.e-magin.se/paper/8hrkxv91/paper/1

Här finns filmen om hållbarhetsarbetet 2023, med Chris Österlund, vd 2023, och Fredrik Vitrera Luiga, tf vd 2024:
https://youtu.be/j800lRXnksw