Nyheter

Beijer bidrar till viktig satsning på återbruk av byggmaterial i Eskilstuna

Beijer Byggmaterial kommer tillsammans med Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) att öppna en återbruksdepå där företag och privatpersoner kan lämna in byggmaterial för återbruk i stället för att det går till deponi eller förbränning.

Det återbrukade materialet ökar möjligheterna att bygga mer kostnadseffektivt och miljövänligt och skapa ett mer cirkulärt och hållbart samhälle.

– På Beijer har vi en ambitiös hållbarhetsagenda, vilket genomsyrar hela vår strategi. Efterfrågan på återbrukat material ökar ständigt och vi behöver skapa bättre förutsättningar för att göra det till en naturlig del av bygghandeln. Vi är därför väldigt glada över samarbetet med Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi och Miljö där vi tillsammans har hittat en lösning för att ta till vara på materialet och ge det nytt liv, säger Tommy Burnert filialchef Beijer Eskilstuna.

Byggåterbruksdepån kommer att vara placerad på Retuna återvinningscentral i Eskilstuna, där man kan lämna in sitt sorterade bygg- och rivningsmaterial. Beijer sorterar ut det material som går att återbruka – för att sedan göra det tillgängligt i byggvaruhuset Beijer Eskilstuna.

– Återigen ser vi hur det lokala näringslivet bidrar och driver på för omställningen. Det är den stora styrkan i vårt lokala arbete. Näringslivet driver på och medborgarna, via sin kommun, skapar goda förutsättningar och samarbeten som är affärsmässiga och ger nytta för både medborgare och företag. Det gynnar vår del av ansvaret för omställningen såväl som företagens verksamhet och lönsamhet, oavsett om de är små, medelstora eller större, säger Jimmy Jansson (S), kommunalråd Eskilstuna kommun.

Återbruksdepån för byggmaterial i Eskilstuna är ytterligare en klimatinsats i kommunens pågående klimatomställningsarbete och depån representerar ett utmärkt exempel på hur gemensamma krafter från kommun och näringsliv kan arbeta tillsammans för att nå lokala klimatmål.

Invigningsdatum är ännu inte bestämt och kommer att meddelas i respektive aktörs kanaler framöver.