Nyheter

Tickande bomb när bilhandlarna hamnar mitt i elbilskriget

Svenska bilhandlare och leasingbolag hamnar i kläm när elbilspriserna dumpas. Kostnaden för privat- och operationell företagsleasing bygger på ett förbestämt restvärde efter leasingperioden.

När Tesla och billig Kina-import dumpar priserna på marknaden blir bilhandlarna kvar med ett restvärde som inte längre är relevant på eftermarknaden och bilarna får säljas med förlust.

– Det är en tickande bomb som troligen kommer leda till stora förluster för bilhandlarna och de leasingbolag som erbjuder operationell leasing till företag. Framförallt bilhandlare som har stor exponering relativt till deras egenkapital kan få allvarliga problem. De första handlarna har redan gått i konkurs. Jag tror vi kommer se fortsatt konsolidering på marknaden i Sverige kommande år, säger Niels Jörgen Larsen på Danske Finans.

Bakgrund:

Kraftig utbyggd produktionskapacitet i Kina och stora lager av osålda elbilar sätter press på priserna globalt

Tesla tidiga med att sänka priserna. Övriga biltillverkare ger upp försöken att hålla emot och sänker nu sina priser

Nya kinesiska märken introduceras på den europeiska marknaden när privatkonsumtionen i Kina viker

Prissänkningarna betyder att alla som idag äger elbilar får en snabbare värdeminskning än förväntad

Det gäller dels privatpersoner och företag dels leasingbolag, bilhandlare och importörer som har valt att ta restvärdesrisken på kundernas bilar

Framförallt bilhandlare som har stor exponering relativt till deras egenkapital kan få allvarliga problem – de första handlarna har redan gått konkurs