Nyheter

Världen behöver fler klimatsmarta innovationer

För att nå de globala hållbarhetsmålen 2030 behövs fler klimatsmarta innovationer. På den globala Immaterialrättsdagen 2024 lyfts betydelsen av immateriella rättigheter som ett strategiskt verktyg för hållbar utveckling.

PRV har en viktig roll i att stärka Sveriges tillväxt, konkurrenskraft och hållbara utveckling. För att uppmärksamma betydelsen av strategisk hantering av immateriella tillgångar kopplat till klimatsmart teknikutveckling arrangerade PRV tidigare i veckan seminariet ”Greentech på riktigt”.

– I samband med årets Immaterialrättsdag valde vi att bjuda in olika aktörer inom grön teknikutveckling för att diskutera hur förutsättningarna för svenska företag kan bli bättre. Det blev en väldigt givande dag med experter, beslutsfattare, företagare, industri och universitet, säger Margareta Ternell, marknads- och kommunikationsdirektör, PRV.

Mål nio av FN:s globala mål handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Globala målen (globalamalen.se

– PRV vill lyfta fram betydelsen av frågor som patent, varumärke, design och upphovsrätt för grön teknikutveckling. Genom att höja kunskapen och belysa frågorna säkerställer vi att de integreras på ett medvetet sätt i samhället, vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar affärsutveckling, både nationellt och på en global arena, säger Margareta Ternell.

Hur går det med omställningen till en mer hållbar värld? Ett sätt att mäta det är att titta på den klimatsmarta teknik som patenteras.

Läs mer här: 

statistikarsbok-2023.pdf (prv.se) Klimatsmarta PCT-ansökningar åren 2010-2021 (prv.se)

(Spoiler alert: Kina spurtar i ytterfil och Danmark tillhör världseliten inom en viss grön teknik) 

World Intellectual Property Day arrangeras årligen av FN-organet för immaterialrätt, WIPO.

World Intellectual Property Day 2024: Intellectual Property and the UN Sustainable Development Goals (wipo.int)