Nyheter

Agore Properties hållbarhetsrapport

Agore Properties, som investerar i kommersiella fastighetstillgångar nationellt i stora och medelstora städer i Finland, har publicerat sin hållbarhetsrapport 2023. Rapporten omfattar fastighetsbeståndet som ägs av dess tre ägare: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo, AP-fonden Första AP-fonden och Trevian Asset Management.

Portföljen förvaltas av Trevian. Agores kärnvärden kvalitet, hållbarhet och lokalt samarbete har varit hörnstenarna i arbetet bakom rapporten.

För Agore är hållbarhetsredovisningen ett viktigt sätt att dela information om hållbarhet mer transparent.

– Datainsamling är viktig i hållbarhetsarbetet; det låter oss mäta och spåra våra framsteg mot hållbara mål. Genom att samla in data om olika hållbarhetsindikatorer, såsom energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och avfallsåtervinning, kan vi identifiera områden där vi behöver förbättra och spåra effektiviteten av våra insatser över tid. Datainsamling gör det också möjligt för oss att fatta välgrundade beslut om allokering av resurser och prioritering av åtgärder för att uppnå största möjliga effekt. Dessutom kan data användas för att kommunicera våra framsteg till intressenter och visa vårt engagemang för hållbarhet, säger Minna Jussila, finanschef på Trevian.

År 2023 har Agore gjort betydande framsteg när det gäller att minska portföljens koldioxidavtryck. Dessutom har energiförbrukningen minskat jämfört med föregående år.

– Jag är glad att Trevians tekniska team har lyckats ge oss tillgång till omfattande och mångsidig fastighetsdata för att rapportera framstegen enligt GRI-standarderna, tillägger CFO Jussila.

Dessutom strävar Agores aktiva kapitalförvaltningsverksamhet efter att förbättra livskraften i stadskärnorna. Agores uthyrningsgrad var i slutet av året på den högsta nivån någonsin, över 93 %. Förra året utvecklades hyresgästförsäljningen och besökssiffrorna för köpcentrum mycket positivt. Hyresgästernas nöjdhet har också ökat på liknande sätt de senaste åren.

– Vi strävar efter att erbjuda urbana vardagsrum och bekväma arbetsytor genom moderna, lämpliga, inkluderande och funktionella butiks- och kontorslokaler som speglar Agores värderingar, säger Agore Portfolio Manager Anni Tenhunen från Trevian.

– Hållbarhet blir allt viktigare för våra hyresgäster och deras kunder. Hyresgästerna är kärnan i vårt intressentengagemang. Vi anser att hög hyresgästnöjdhet är en hedersfråga. Vi vill ge våra hyresgäster attraktiva ytor nära stadskärnorna, fortsätter Tenhunen.

År efter år har vikten av hållbarhet blivit alltmer framträdande, och den kommer att fortsätta i framtiden.