Nyheter

STILFOLD lanserar MetaFold Academy för att driva på grön tillverkning i Europa

MetaFold Academy, ett innovativt utbildningsinitiativ riktat mot att främja gröna tillverkningsmetoder inom fordonsindustrin, har lanserats denna höst. Med stöd av nästan 5 miljoner euro från Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Manufacturing, är MetaFold Academy inställd på att omvandla landskapet för industriell utbildning över Sverige, Grekland, Italien och Ungern.

MetaFold Academy är designad för att adressera det brådskande behovet av en branschövergripande övergång till mer hållbara metoder. Projektet kommer att fokusera på att förmedla färdigheter inom ekoinnovation, energieffektivitet och resurshantering genom ett banbrytande modulärt utbildningsprogram.

Denna insats kommer att förbättra kompetensen hos 250 ingenjörer och formgivare från fordons-, flyg- och energiindustrin, och utrusta dem med kunskapen att implementera nya gröna teknologier i sina verksamheter.

– Lanseringen av MetaFold Academy markerar en betydande milstolpe i vårt åtagande att främja hållbara industriella metoder, sa Jonas Nyvang, medgrundare av Stilfold, teknikleverantören för utbildningsprogrammet. Genom detta initiativ siktar vi på att utrusta yrkesverksamma med verktygen och kunskapen som krävs för att driva den gröna industriella transformationen.”

Volvo Group, en av världens ledande tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner, har anslutit sig som en av de första stora pilotkunderna, vilket betonar relevansen och brådskan av att integrera hållbara teknologier i tillverkningsprocesserna.

Samarbetet med Volvo Group kommer att möjliggöra för deltagarna att tillämpa sina kunskaper i verkliga inställningar, och främja en bred tillämpning av innovativa metoder.

MetaFold Academy kommer att verka genom ett nätverk av fyra utbildningscentra, varje beläget i ett deltagande land. Dessa centra kommer att fungera som nav för innovation och praktisk träning, och erbjuda kurser som kombinerar online- och praktiska moduler. Deltagarna kommer att engagera sig med avancerade undervisningsmetoder såsom mikrolärande, utökad verklighet och utmaningsbaserat lärande.

– Målet med MetaFold Academy är att skapa ett betydande avtryck på tillverkningsindustrin, sa Tue Beijer, medgrundare av Stilfold. Vi är hängivna till att skapa en hållbar framtid genom utbildning och ser fram emot att se  effekten av vårt utbildningsprogram.

Initiativet får ytterligare stöd från ett konsortium av ledande utbildnings- och forskningsinstitutioner, inklusive TF CC i Grekland, MADE Competence Center I4.0 i Italien, och PBN i Ungern, var och en bidrar med unik expertis och faciliteter till projektet.

MetaFold Academy är inte bara ett utbildningsprogram utan ett visionärt projekt som syftar till att omforma framtidens tillverkning. Genom att främja en kvalificerad arbetskraft som kan utnyttja avancerade metallformningsteknologier, lägger MetaFold Academy grunden för en mer hållbar och effektiv industriell miljö.