Nyheter

Helena Mueller till Grant Thornton – ska leda rådgivningen inom hållbarhet

Grant Thornton har rekryterat hållbarhetsexperten Helena Mueller att leda rådgivningsteamet inom hållbarhet, för att ytterligare stärka erbjudandet och stötta kunder i omställningen.

Helena Mueller har lång erfarenhet av att hjälpa företag maximera långsiktigt värdeskapande och integrera hållbarhet i verksamhet och affär.

– Ingen har missat att näringslivet just nu står inför en av de största omställningarna någonsin. Vi på Grant Thornton stöttar dagligen företag i att stå rätt rustade inför framtiden, säkra konkurrenskraften och leva upp till kraven i exempelvis EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning, CSRD. Jag ser mycket fram emot att Helena Mueller ansluter till Grant Thornton och förstärker vårt team. I den förändring som våra kunder står inför kommer hon att ha en nyckelroll, säger Annika Norrman Nordell, ansvarig för Business Risk Services på Grant Thornton.

Lång erfarenhet av branschen

Helena Mueller har över 20 års samlad erfarenhet från bank- och finansbranschen samt från globala och nordiska företag där hon bland annat ansvarat för att utveckla strategier, implementera hållbarhet samt leda förändringsprogram.

Helena kommer närmast från AFRY där hon var co-lead för hållbarhetsaffären och teamet på rådgivningssidan i Sverige och delar av Europa. Hon har också en bakgrund som senior rådgivare på KPMG och har även varit ansvarig för hållbarhetskommunikation- och rapportering på SEB.

Nu har hon valt att ansluta till Grant Thorntons rådgivningsteam i Sverige.

– Grant Thornton har en unik förmåga att möta behoven hos de växande entreprenörsföretagen där en stor del av förändringen kommer att ske. Förmågan att kunna ta hela den samlade kompetensen till marknaden i kombination med flexibla och kundorienterade arbetssätt lockar mig. Därtill är Grant Thornton ett ledande bolag på jämställdhet och inkludering. Människan är i fokus och det känns modernt och sunt, säger Helena Mueller.

Helena ser nu fram emot att ta sig an uppdraget att tillsammans med kollegorna växa Grant Thorntons hållbarhetsaffär och stötta ännu fler företag med strategisk rådgivning.

– Jag ser fram emot att få stötta kunderna på resan mot netto noll, mot resurseffektiva och cirkulära affärsmodeller samt brutal transparens. Den flodvåg av lagkrav som nu kommer på EU-nivå och på andra marknader i världen, visar på frågans dignitet. Många fler svenska företag skulle kunna bära ledartröjan i sin bransch och på så vis tillvarata möjligheter och skapa värde, men vi behöver göra mer, fortare. För att vi ska lyckas krävs att olika aktörer samverkar, och jag ser fram emot att bidra till detta tillsammans med både kunder och kollegor, säger Helena Mueller.

Vill anställa fler för att möta efterfrågan

Hon börjar i sin nya roll den 1 maj. Ett av de första uppdragen blir att rekrytera fler konsulter för att möta den stora efterfrågan som finns från företag.

– Efterfrågan på alla våra tjänster inom hållbarhetsområdet ökar, samtidigt som det blir än mer komplext och går snabbare. Vi ser också hur detta område är en katalysator för hela vårt erbjudande inom rådgivning på Grant Thornton. Så jag är mycket glad över att Helena ansluter till oss med sin gedigna kompetens och att vi fortsätter vår tillväxtresa för att kunna hjälpa ännu fler företag. Det går också hand i hand med att vi då kan attrahera fler medarbetare som vill bidra och fortsätta utvecklas hos oss, avslutar Annika Norrman Nordell.