Nyheter

Skeppsviken och Universeum skapar hållbart samarbete

Skeppsviken och Universeum har slutit ett samarbetsavtal för att med gemensamma krafter bidra till en hållbar samhällsutveckling. I samarbetet drar de nytta av varandras olika möjligheter vilket leder till en starkare påverkan och djupare kunskap som hela samhället har nytta av.

Samarbetet är för Skeppsvikens del ett viktigt steg i Nollresan, ett internt projekt där de samlar allt som rör deras hållbarhetsarbete för att bidra till en bättre värld för kommande generationer samt för att nå ett av de övergripande branschmålen; en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor år 2045.

Skeppsviken använder Universeums lärmiljöer Vislab och Wisdome som en del i sina egna hållbarhetsutbildningar och branschträffar, båda med syftet att lyfta utvecklingen av bygg- och fastighetsbranschen inom innovation och hållbarhet. Där kan de tydligt visualisera och konkretisera hållbarhetsfrågorna. Ett fantastiskt verktyg för att skapa ytterligare samarbeten och kunskapsspridning.

– För Skeppsviken innebär samarbetet att vi har en ny plattform där vi träffar andra branscher avseende innovation och hållbarhetsfrågor som utvecklar både oss och branschen. Vi omfamnar samarbetet och ser fram emot att ta del av och dela med oss av viktig kunskap. Det säger Davor Sinik, VD för Skeppsviken Bygg Göteborg, i samtal med Carina Halvord, VD på Universeum. Carina fyller i:  

– För Universeum är det av stort värde att få jobba med samarbetspartners som Skeppsviken som så genuint själva driver frågor om hållbarhet, kompetensförsörjning och stärkt innovationskraft för framtiden. Vi får in reell kunskap och frågeställningar som byggbranschen ställer sig. Vi kan integrera det i olika lärprogram som vi har och som riktar sig till hela utbildningssektorn. Tillsammans möter vi branschen och professionen, och därigenom kan vi adressera hållbarhetsutmaningar med hjälp av de lärmiljöerna vi har här.  

Skeppsviken har sedan 2020 utfört om- och tillbyggnader i Universeum. Ett exempel är den stora visualiseringsdomen, Wisdome, som invigdes under förra året och hade redan vid årsskiftet hade besökts av 37.000 människor.

Ett häftigt projekt att både bygga och vara inne i med sin 443 kvm stora projiceringsyta som omsluter dig med ljus, ljud och bild – oavsett det handlar om rymden, kemi, dinosaurier eller Håkan Hellström. Det är under dessa gemensamma byggprojekt som de ömsesidigt insett att de har gemensamma värderingar vilket varit en viktig parameter för samarbetsavtalet.

Wisdome, konstruktion i trä utförd av Skeppsviken Bygg Göteborg AB.

Nästa steg i samarbetet är under planering men att fortsätta använda Universeums inspirerande lärmiljöer i samskapande aktiviteter är helt klart. Åsa Tenggren är hållbarhetschef på Skeppsviken och hon vill framhålla Universeums Vislab som ett oerhört viktigt verktyg för alla, oavsett ålder och bransch, för att förstå hållbarhetsfrågorna och den påverkan de har på vårt samhälle:

– Det unika visualiseringslabbet visar jordens komplexitet på många sätt. Här vill man locka till att göra expeditioner i riktig forskningsdata och på så sätt uppnå en djup förståelse för de utmaningar som vi står inför och hur vi alla kan bidra till en mer hållbar framtid.

 Universeums VD, Carina Halvord avslutar:  

– Vi vill nyttja våra lärmiljöer där vi visar olika perspektiv för varandra, laborerar och diskuterar. Här är alla tankar välkomna för att komma till ännu bättre lösningar för framtiden. Vill du vara med? Ta kontakt med oss!