Nyheter

Framtidssäkrar produktportföljen och verksamheten – Trioworld publicerar sin hållbarhetsrapport för 2023

Trioworld, en ledande tillverkare av innovativa, högpresterande plastfilm och förpackningslösningar i Europa och Nordamerika, med huvudkontor i Sverige, har släppt sin åttonde årliga hållbarhetsrapport.

Några av höjdpunkterna under året är den omfattande andelen återvunnet material (post-consumer recyclates, PCR) i produktportföljen, utbyggnaden av företagets återvinningskapacitet och lanseringen av en uppgraderad säkerhetskultur.

– Vi framtidssäkrar både vår produktportfölj och vår verksamhet. Trioworld har satt upp ett ambitiöst mål för att minska utsläppen av växthusgaser – nettonoll till 2050, vilket nu har verifierats av Science-Based Target-initiativet. Vårt fokus på PCR-innehåll i vårt produkterbjudande tillsammans med utbyggnaden av våra återvinningsanläggningar är nödvändigt för att kunna nå detta mål. Och självklart är våra medarbetare högsta prioritet, säkerheten står alltid högst upp på vår agenda, säger Oskar Karlsson, Chief Procurement Officer och VP Sustainability på Trioworld Group.

PCR, design för återvinning och återvinningskapacitet

Trioworld är ledande inom lösningar med PCR-innehåll. I slutet av 2023 uppgick konsumtionen av PCR i förhållande till den totala produktionsvolymen till 15,5 %1, vilket är ett betydande framsteg jämfört med 2022.

Trioworld stödjer cirkularitet av plast i syfte att säkerställa att produkter är designade för återvinning (DfR). 100%1 av Trioworlds sålda produktvolymer ska ha ett jämförbart alternativ som är DfR2 senast den 1 januari 2025.

I slutet av 2023 hade 89 %1 av de sålda produktvolymerna ett DfR-alternativ som kunde erbjudas kunderna.

Utbyggnaden av återvinningskapaciteten fortsätter. Trioworld ökar återvinningskapaciteten för externt plastavfall i återvinningsanläggningarna vid Trioworld Reviva Korsberga och Trioworld Ombree d’Anjou, vilket gör det möjligt att återvinna ännu mer plastavfall.

Prioriterar säkerheten

Lanseringen av en ny säkerhetskultur under 2023 är en viktig prioritering för att framtidssäkra verksamheten. Målet är noll LTAR (Lost Time Accident Rate) och det förnyade fokuset på säkerhet har redan visat framsteg mot detta mål.

Läs Trioworlds hållbarhetsrapport. I år publiceras även en kortare version med höjdpunkterna under året.

1Exklusive North America-divisionen är separata mål för denna division under utveckling.
2Undantagna från detta mål: medicinska applikationer och hygienlamineringar – det vill säga produkter med användningsändamål som kommer att göra produkten kontaminerad på ett sådant sätt att mekanisk återvinning inte är möjlig.